Prescripția executării sancțiunii. Spre deosebire de prescripția aplicării sancțiunilor contravenționale, care duce la imposibilitatea sancțiunii, deși fapta ilicită a fost comisă, în cazul prescripției executării sancțiunii aceasta a fost aplicată, dar pentru că a trecut un anumit termen, ea nu poate fi executată.

Art.14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, modificat prin OUG nr. 5/2015, prevede că „executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii”. Prescripția poate fi constatată chiar și la instanța investită cu soluționarea plângerii contravenționale (art.14 alin. 2).

Executarea amenzii contravenționale. Se poate face pe două căi – de către contravenient, din proprie inițiativă sau silit, de către organele de executare.

De bunăvoie este executarea care intervine atunci când contravenientul achită sumă cu care a fost amendat, după ce primește înștiințarea de plată o dată cu procesul verbal. Plata se face la C.E.C. sau la trezoreria finanțelor publice. Pentru a înceta orice urmărire împotrivă contravenientului, el trebuie să predea o copie de pe chitanța de plată agentului constatator ori să o trimită prin poștă organului din care acesta face parte. În cazul în care contravenientul nu se conformează și nu achită de bunăvoie amenda la care a fost obligat, se procedează la executarea silită.

Atât procesul verbal de stabilire și sancționare a contravenției neatacat în instanță, cât și hotărârea instanței prin care s-a soluționat plângerea constituie titluri executorii potrivit art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. Așa fiind, nu este necesară investirea cu formulă executorie în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură civilă.

Competența executării silite a amenzii contravenționale aparține:

  • organului din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului verbal de constatare a contravenientei în termenul prevăzut de lege;
  • de către instanța judecătorească, în urma soluționării cererii;

Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice se fac venit integrat la bugetele locale, iar cele aplicate persoanelor juridice se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul asigurărilor pentru șomaj. Executarea se face în condițiile prevăzute de condițiile legale privind executarea creanțelor fiscale. Așa fiind, dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere acest drept (art. 131 alin. (1) din Codul de procedura fiscală).

Acest termen „se aplică și creanțelor bugetare provenind din amenzi contravenţionale” (alin. (2)). În ipoteza în care contravenientul nu achită amenda și nici nu poate fi executat silit, se poate dispune înlocuirea acestei sancțiuni cu cea a „obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, indiferent dacă contravențiile săvârșite sunt prevăzute și sancționate prin legi, ordonanțe ale Guvernului sau alte acte cu caracter normativ și chiar dacă actul care stabilește și sancționează contravențiile nu prevede, alternativ cu sancțiunea amenzii, sancțiunea prestării unei activități în folosul comunităţii”.  

Ai nevoie de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here