În Monitorul Oficial nr. 727/2013 a fost publicat OMFP nr. 1898/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009.
Prezentul act normativ nu aduce modificări structurale fundamentale, ci îmbunătăţeşte sau clarifică unele situaţii deja existente în actualele prevederi normative.
Desigur, sunt aduse şi noi modificări, astfel încât temeiul normativ să fie aplicabil.
Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

PRINCIPALELE SITUAŢII REGLEMENTATE DE ORDIN

1. Sediile permanente din România (fără personalitate juridică), aparţinând unor persoane juridice străine, au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale şi raportări contabile.
» Prin modificarea adusă, se stabileşte în seama sediului permanent responsabil cu obligaţiile fscale să îndeplinească şi obligaţiile contabile privind întocmirea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile.
2. Veniturile recunoscute în contul de profit şi pierdere se evaluează în mod credibil printr-o creştere de beneficii economice, reprezentând o majorare a unui activ sau o scădere a unei datorii. Cheltuielile se vor recunoaşte în contul de profit şi pierdere când sunt evaluate credibil, conducând la diminuări ale beneficiilor economice viitoare. Acestea se vor reflecta pe seama scăderii activelor şi creşterii datoriilor.
» Noutatea constă în conectarea mai exactă a recunoaşterii veniturilor şi cheltuielilor simultan cu modificarea activelor şi datoriilor.
3. Imobilizările corporale reprezintă active deţinute de societate utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii sau pentru a fi utilizate în scopuri administrative sau închiriate. Durata minimă de folosinţă este de cel puţin un an.
» Există situaţii când imobilizările corporale sunt achiziţionate din motive de legislaţie de mediu sau de siguranţă. Acestea vor fi recunoscute tot în categoria de imobilizări corporale, chiar dacă nu contribuie direct la beneficii economice, însă dau posibilitatea să se realizeze beneficii economice din alte active conexe acestora.
4. Legiuitorul lasă raţionamentul profesional în stabilirea criteriilor pentru recunoaşterea unui activ imobilizat. Prin manualul de politici contabile vor fi stabilite condiţiile specifice entităţii pentru recunoaşterea unei imobilizări corporale.
5. Noul ordin modifică tratamentul contabil al pieselor de schimb şi al echipamentelor de service. Ca regulă generală, piesele de schimb şi echipamentele de service sunt înregistrate în stocuri la achiziţie şi pe seama cheltuielilor când sunt date în consum.
» Noutatea constă în faptul că dacă piesele de schimb sunt „importante”, iar societatea preconizează că le va utiliza o perioadă mai mare de un an, acestea vor fi considerate imobilizări corporale.
6. Se modifică tratamentul contabil al cheltuielilor / investiţiilor ulterioare în legătură cu activele imobilizate.
» Dacă ulterior achiziţiei unui activ imobilizat se efectuează cheltuieli în legătură cu acesta, acestea vor fi înregistrate ca modernizare când se vor realiza beneficii economice din aceste cheltuieli.
Dacă nu se realizează beneficii economice, sunt considerate cheltuieli ale perioadei.
Noutatea constă în faptul că se elimină analiza criteriului de îmbunătăţire a parametrilor tehnici.
7. Dacă există un teren sau o clădire ce anterior au fost reevaluate şi se realizează o vânzare parţială a acestora, poate fi capitalizată diferenţa din reevaluare numai aferentă părţii cedate şi se înregistrează în contul 1065 „Rezerve din reevaluare”.
8. Creanţele preluate prin cesionare se vor înregistra în contabilitate prin articolul contabil 461 „Debitori diverşi” = 462 „Creditori diverşi” la valoarea costului de achiziţie. Valoarea nominală a creanţei preluate se va regăsii în contul extrabilanţier 809 „Creanţe preluate prin cesiune”.
9. Pentru subvenţiile de investiţii guvernamentale, se introduce mai multă stricteţe în contabilizare, iar societatea va înregistra aceste subvenţii în contabilitate când are certitudinea că respectă condiţiile de acordare, iar subvenţia se va încasa.
10. Entităţile ce practică programe de fidelizare a clienţiilor, prin acordarea de puncte cadou acestora, vor contabiliza punctele cadou pe seama contului de venituri înregistrate în avans, cont 472, analitic distinct.
» Noutatea constă în recunoaşterea unui venit în avans. Precedentele reglementări obligau entitatea să constituie un provizion pe seama acestui angajament.
Desigur, când se va realiza livrarea de bunuri / prestarea de servicii în care vor fi utilizate punctele cadou, se va contabiliza un venit din exploatare.
În cazul în care vor fi şi alte cheltuieli suplimentare, se va constitui un provizion aferent acestora.
Observaţie: formularea este ambiguă, procedura ar putea fi aplicată numai dacă punctele cadou sunt achiziţionate contra-cost.

modregconta111» Foto: În stânga puteţi vedea forma actuală a pct. 256 alin. (1) lit. a) din Reglementările contabile, iar în dreapta – forma viitoare (modificările se aplică de la 01.01.2014). // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5. // Sursa: Lege5 Online

Ultima parte a actului normativ se adresează celor ce au avut achiziţii de creanţe, prezentând în Notele explicative situaţia creanţelor preluate prin cesiune.
Înainte de aceste reglementări, creanţele cesionate au fost preluate la valoarea nominală, de obicei mai mare decât costul de achiziţie.
Ordinul introduce măsuri tranzitorii pentru aducerea acestora la costul de achiziţie. Corecţiile se realizează în funcţie de veniturile sau cheltuielile în legătură cu această ajustare prin articolele contabile: 654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi“ = 461 „Debitori diverşi“ şi, concomitent, se reiau la venituri ajustările pentru depreciere înregistrate în relaţie cu acestea, articol contabil 496 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi“ = 7814 „Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante“.
Notă: Prevederile introduse de OMFP nr. 1898/2013 pot fi consultate integral şi gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here