Insulele și grindurile, dar și suprafețele de uscat rezultate din amenajările hidrotehnice sau modificările naturale vor putea deveni adevărate paradisuri fiscale, dacă legea privind instituirea acestor zone va trece de Senat și apoi de plenul Camerei Deputaților.

Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edifícate pe acestea si anumitor activități economice autorizate prevăzute de legislaţia privind regimul concesiunilor, inițiat la Senat, prevede ca aceste zone să fie scutite de taxele fiscal pentru anumite activități – din domeniul energiei regenerabile, al jocurilor de noroc, al turismului, alimentației publice sau comerțului cu amănuntul.

În prezent, există în zona bazinelor hidrologice, suprafeţe de uscat rezultate fie prin efectul acţiunii naturale al apei şi solului, (depuneri de aluviuni, alunecări de teren, viituri etc.), fie prin efectul unor lucrări de amenajări hidrotehnice (îndiguiri, baraje, lacuri de acumulare, desecări, devieri şi sistematizări de cursuri de apă etc.). Astăzi, aceste terenuri nu produc nimic, stau în paragină, în condiţiile în care, printr-o serie de facilităţi fiscale şi de regim juridic special, ar putea stimula iniţiative de afaceri aducătoare de taxe şi impozite atât la bugetul local, cât şi la cel naţional.”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege. 

Art. 2 – Terenurile care fac obiectul prezentei legi sunt: insule, grinduri şi alte suprafeţe de uscat, cu potenţial de exploatare economică, rezultate prin acţiuni sau modificări naturale ale teritoriului ori prin lucrări de amenajare hidrotehnică.

Terenurile vizate se constituie exclusiv în proprietate publică a statului.

Art. 6 – Activităţile economice ce se pot autoriza pe terenurile menţionate la art. 2 sunt cele de producţie de energie regenerabilă, turism, agrement, alimentaţie publică, comerţ cu amănuntul, jocuri de noroc, precum şi cele de servicii conexe acestora.

Art. 7 – Pentru activităţile economice autorizate în condiţiile prezentei legi, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Și autoritățile locale pot oferi facilități noilor operatori economici.

Art. 10 – Pentru construcţiile şi activităţile economice prevăzute de prezenta lege, taxele şi impozitele locale calculate şi datorate potrivit dispoziţiilor Titlului IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se pot reduce cu 50%.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here