Răspunsuri pertinente, bune de ştiut în caz de nevoie, sunt furnizate prin modificările şi completările aduse recent la Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 71/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea de modificare nr. 138/2013 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 253/2013, şi este în vigoare începând cu 10 mai a.c.

O primă atenţionare priveşte conţinutul art. 1 din lege şi care, în forma modificată, defineşte izvoarele istorice care alcătuiesc Fondul Arhivistic Naţional al României ca fiind documentele create de-a lungul timpului de către organele de stat, organizaţiile publice sau private economice, sociale, culturale, militare şi religioase, de către persoane fizice autorizate, profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în baza unei legi speciale şi persoane fizice.

Comparaţie: Mai jos puteţi vedea forma veche a articolului 1 (caseta din stânga) şi forma nouă a articolului 1 (caseta din dreapta). Modificările sunt semnalate cu roşu. Daţi click pe poză pentru a deschide Legea 138/2013 în Lege5 Online.

art1
Acestor documente statul le asigură protecţie specială, în condiţiile prezentei legi. Reţinem de aici faptul că, în ce priveşte creatorii de documente, se introduc categoriile de “persoane fizice autorizate, profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în baza unei legi speciale”. În aplicarea acestui element de noutate, amendamente subsecvente aduse la lege aduc dispoziţii privind regimul operatorilor economici autorizaţi să presteze servicii arhivistice.

Mai departe, legea modifică reglementările aplicabile:
• în cazul declarării falimentului, în condiţiile legii, a unui creator de documente, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altul. În asemenea situaţii, documentele cu valoare istorică se preiau de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, iar documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale ale cetăţenilor se predau, pe bază de contract, operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice.
 în cazul încetării, în condiţiile legii, a activităţii unei persoane fizice autorizate sau a activităţii unui profesionist care îşi desfăşoară activitatea în baza unei legi speciale, care sunt creatori de documente, sau în cazul în care aceştia solicită, în mod expres, preluarea arhivei deja create.

Pentru aceste cazuri, legea prevede că documentele care alcătuiesc arhiva se pot prelua de către persoana fizică asociată, de către profesionistul asociat sau de către organizaţia profesională din care aceştia fac parte, la solicitarea expresă a acestora. Documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile cetăţenilor referitoare la stagiile de cotizare în sistemul unitar de pensii publice, aflate la casele teritoriale de pensii, se predau cu prioritate, pe bază de contract, operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice, la cererea acestora.

 în cazul persoanelor juridice pentru care s-a declarat falimentul: arhiva se transferă către un operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice, iar finanţarea transferului arhivei se va face, cu prioritate, de către lichidator, din fondul de lichidare, în condiţiile art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, din averea debitorului.
Pentru cazurile enumerate mai sus, se instituie obligaţia notificării Arhivelor Naţionale sau, după caz, a serviciilor judeţene/Serviciului Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după cum urmează:
a) de către lichidatori: cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei unui creator sau deţinător de documente şi, în termen de 15 zile de la încheierea contractelor de predare către operatorii economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice, cu privire la datele de identificare ale operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice cărora le-au fost predate spre păstrare şi administrare documentele creatorilor dizolvaţi;
b) de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a), cu respectarea termenului de 15 zile de la încheierea contractelor de predare cu privire la documentele preluate;
c) de către persoane fizice sau juridice, inclusiv casele teritoriale de pensii, ce au în păstrare sau custodie arhivele creatorilor de documente desfiinţaţi cu privire la predarea arhivei şi, în termen de 15 zile de la încheierea contractelor de predare, cu privire la datele de identificare ale operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice cărora le-au fost predate spre păstrare şi administrare documentele creatorilor dizolvaţi.

În scopul informării publice se instituie obligaţia de a publica informaţii relevante privind situaţia documentelor preluate de la creatorii dizolvaţi
, astfel:
– pentru operatorii economici autorizaţi, prin orice mijloace accesibile publicului;
– pentru Arhivele Naţionale, prin pagina proprie de internet.
Legea nr. 138/2013 introduce dispoziţii noi referitoare la regimul operatorilor care pot presta servicii arhivistice, respectiv servicii de păstrare, conservare, restaurare, legătorie, prelucrare arhivistică şi utilizare a documentelor cu valoare practică pe care le deţin. Se fac precizări privind:
– obligaţia obţinerii autorizaţiei de funcţionar;
– durata de valabilitate a autorizaţiei, pe o perioadă de trei ani, şi condiţiile pentru reînnoirea acesteia;
– situaţiile în care autorizaţia poate fi suspendată sau retrasă.
Creatorii şi/sau deţinătorii de documente, persoane juridice, care îşi schimbă regimul de proprietate sau îşi modifică obiectul de activitate, precum şi noii deţinători care preiau patrimoniul au obligaţia să dispună măsuri pentru păstrarea, conservarea şi evidenţa arhivei, în condiţiile prevăzute de lege.
Arhivele Naţionale asigură evidenţa generală a operatorilor economici autorizaţi să presteze servicii arhivistice, prin Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice registru cu caracter public.
Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Actele normative menţionate în articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here