Credem că poate fi bine de ştiut la ce ministere ne vom adresa, în urma modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial nr. 12/2017). 

Pentru că reprezintă unul din forurile administrative de interes pentru utilizatorii LegeStart, să începem cu Ministerul Finanţelor Publice care rămâne cu aceeaşi titulatură şi arie de cuprindere, ca activitate. Noutatea ar fi că MFP va îndeplini drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar unic al statului român la Compania Naţională “Loteria Română” – S.A. 

Pe probleme de muncă, a apărut Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Totodată, nou minister nu mai preia de la vechea administraţie structurile şi activităţile aferente dialogului social, acestea trecând la noua entitate Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social. 

Se înfiinţează Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat prin preluarea activităţilor şi a structurilor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, comerţului, antreprenoriatului şi investiţiilor străine de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Prin reorganizarea aceluiaşi fost minister, se înfiinţează şi un for specializat – Ministerul Economiei

Gestionarea fondurilor europene nu mai revine unui minister specializat (Ministerul Fondurilor Europene a fost desfiinţat), ci este preluată de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi prin preluarea activităţii şi personalului de la Ministerul Fondurilor Europene.

Activitatea specifică este coordonată de ministrul delegat pentru fonduri europene care poate îndeplini atribuţiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniul pentru care a fost învestit. 

Se înfiinţează Ministerul Educaţiei Naţionale prin reorganizarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Cercetarea este preluată de un minister aparte, Ministerul Cercetării şi Inovării în subordinea căruia vor intra unele din instituţiile, unităţile şi institutele de cercetare-dezvoltare. 

În turism, se înfiinţează Ministerul Turismului prin preluarea structurilor şi a activităţii Autorităţii Naţionale pentru Turism şi prin preluarea activităţilor şi a structurilor de specialitate din domeniul turismului de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 

A fost desfiinţat Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, iar activitatea este împărţită în activitatea a două noi entitaţi: Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Mediului

Alte câteva modificări:

  • Ministerul Culturii îşi schimbă denumirea în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.
  • Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională îşi schimbă denumirea în Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.
  • Afacerile europene sunt coordonate de ministrul delegat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
  • Se înfiinţează Ministerul pentru Românii de Pretutindeni prin preluarea activităţilor şi structurilor din domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here