Uniunea Națională a Barourilor din România a anunţat că se prelungește până la data de 25 august (inclusiv) 2021 perioada de depunere a dosarelor de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021.

„Urmare solicitărilor formulate de mai mulți potențiali candidați la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021, Comisia Permanentă (cu exprimarea online a votului) a decis prelungirea până la data de 25 august (inclusiv) 2021 a perioadei de depunere a dosarelor de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021”, se arată în comunicatul de presă.

Celelalte dispoziții ale Hotărârii Consiliului UNBR nr. 148/14-15.05.2021 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2021– rămân aplicabile.

Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2021”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2021”.

Pentru înscrierea la examen, candidații care aplică pentru a deveni avocați stagiari trebuie să depună următoarele documente:

  • certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
  • actul de identitate, în copie;
  • diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, trebuie să fie depusă şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
  • adeverinţa de absolvire a examenului de licenţă, exclusiv pentru candidaţii care au susţinut examenul de licenţă în anul universitar 2021 şi dacă facultăţile nu au emis diplomele de licenţă;
  • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original (1.400 de lei);
  • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
  • certificat privind starea de sănătate a candidatului, ce include şi o evaluare psihiatrică; certificatul trebuie eliberat de entităţile desemnate de către consiliile barourilor (menţionate în anunţul de examen făcut de fiecare barou);
  • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care atestă cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

Candidații pentru primirea în profesia de avocat, după ce au obținut definitivatul în altă profesie juridică, trebuie să mai depună și o dovadă a promovării examenului de definitivat în funcţia juridică îndeplinită anterior.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here