ACTUALIZARE (9 sep). Listele cu candidaţii admişi în urma verificării dosarelor de înscriere în examenul de primire în profesia de avocat au fost publicate. Acestea pot fi găsite în acest articol.
__________

Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) a hotărât să modifice modalitatea de examinare a candidaţilor la examenul de primire în profesia de avocat. Noile prevederi se aplică din acest an.

Potrivit Hotărârii UNBR nr. 962/2014 (PDF), examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice va avea o probă unică. Până acum, examenul avea două probe.
Proba unică va consta într-un test grilă cu 100 de întrebări la următoarele materii:
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;
drept civil;
drept procesual civil;
drept penal;
drept procesual penal.
Întrebările vor putea avea unul sau două răspunsuri corecte şi fiecare întrebare rezolvată corect va fi egală cu un punct. Vor fi declaraţi admişi cei care vor obţine cel puţin 70 de puncte — în condiţiile în care vor obţine şi punctajul minim pentru fiecare disciplină în parte.

ÎNSCRIEREA ŞI TEMATICA DE EXAMEN

Examenul din acest an va avea loc în data de 15 septembrie, iar cererile de înscriere se vor putea depune, în perioada 1-18 august, la secretariatul baroului la care fiecare candidat îşi va desfăşura activitatea dacă va fi declarat admis.
Dosarul candidatului va trebui să conţină:
 cererea de înscriere;

 certificatul de naştere (copie certificată pentru conformitate);

 actul de identitate (copie);

 diploma de licenţă (copie legalizată) + foaia matricolă (copie legalizată), dacă diploma de licenţă a fost obţinută după 1995 / cei care au susţinut examenul de licenţă în acest an vor putea depune doar adeverinţa de absolvire a examenului;

 dovada de plată a taxei de înscriere în examen (original);

 certificatul de cazier judiciar (eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii);

 certificat privind starea de sănătate, care să includă şi o evaluare psihiatrică;

 certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie (prin care se atestă cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie).

800 de lei este taxa de examen, aceasta urmând să fie achitată în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor din Bucureşti — RO 56 RNCB 0082 0441 7248 0001 (deschis la BCR – Sucursala Unirea – Bucureşti).
Tematica pentru examen este disponibilă AICI (PDF).
Sursa: UNBR | Foto: Free Images

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here