Printr-o hotărâre din data de 16 august, Uniunea Naţională a Barourilor din România a modificat Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011.

Hotărârea nr. 7/2012 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 594 din 20/08/2012.

Citeşte Hotărârea nr. 7/2012 aici!

Potrivit actului normativ, persoanele care îndeplinesc funcţii în cadrul organelor de conducere ale baroului, Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi instituţiilor aflate sub autoritatea acesteia, Casei de Asigurări a Avocaţilor şi filialelor acesteia, nu pot participa la rezolvarea unei cereri, la luarea unei hotărâri sau decizii ori la încheierea unui act juridic prin care se produce un folos material pentru acestea, pentru soţul/soţia ori pentru rudele sau afinii până la gradul III inclusiv ale acestora.

De asemenea, aceste persoane nu pot participa la rezolvarea unei cereri sau la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care au relaţii cu caracter patrimonial.

În cazul în care există un conflict de interese, persoanele enumerate mai sus sunt obligate să se abţină de la soluţionarea cererii, de la participarea la luarea hotărârii sau deciziei, informând în prealabil, în acest sens, organul profesional corespunzător.

Conform hotărârii UNBR, încălcarea prevederilor de mai sus constituie abatere disciplinară gravă.

În acelaşi timp, comunicarea răspunsurilor la cererile formulate de avocaţi se va realiza în aceeaşi modalitate prin care aceste cereri au fost transmise baroului, adică prin înscris original, expediat prin poştă, prin comunicare fax sau prin e-mail.

În acelaşi mod se va proceda şi în privinţa comunicării soluţiilor adoptate de consiliul baroului în baza unor sesizări sau petiţii formulate de alte persoane, fizice sau juridice.

Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Actul normativ a intrat în vigoare în data de 20 august.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here