Întrebare. Bună ziua. Un SRL plătitor de TVA are obligația ajustării TVA în cazul unor bunuri de capital trecute în conservare? Care este temeiul legal? Mulțumesc.

Opinie.

  1. Ajustarea TVA în cazul bunurilor de capital este reglementată la art. 305 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Ajustarea TVA se efectuează:

– în situaţia în care bunul de capital este folosit de persoana impozabilă:  1. integral sau parţial, pentru alte scopuri decât activităţile economice, cu excepţia bunurilor a căror achiziţie face obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere;  2. pentru realizarea de operaţiuni care nu dau drept de deducere a taxei;  3. pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei într-o măsură diferită faţă de deducerea iniţială;

– în cazurile în care apar modificări ale elementelor folosite la calculul taxei deduse;

– în situaţia în care un bun de capital al cărui drept de deducere a fost integral sau parţial limitat face obiectul oricărei operaţiuni pentru care TVA este deductibilă. În cazul unei livrări de bunuri, valoarea suplimentară a TVA de dedus se limitează la valoarea TVA colectate pentru livrarea bunului respectiv;

– în situaţia în care bunul de capital îşi încetează existenţa, cu următoarele excepţii:  bunul de capital a făcut obiectul unei livrări sau unei livrări către sine pentru care TVA este deductibilă;   bunul de capital este pierdut, distrus sau furat, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă demonstrează furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;  în cazul casării unui bun de capital;

  1. În lumina celor mai sus prezentate, se deduce că, pentru bunurile trecute în conservare, un SRL plătitor de TVA nu are obligația de ajustare a taxei deduse inițial la achiziția bunurilor în cauză.

Temei legal:

  • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
  • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here