Întrebare. Bună ziua. Un SRL microîntreprindere are dreptul legal de a-și deduce în avans cheltuieli cu sponsorizările? Mulțumesc.

Opinie.

  1. Tratamentul aplicat microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări este reglementat la art. 56 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
  3. Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi microîntreprinderile care acordă burse elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional-dual, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.(art. 56 alin. (1^1) din Codul fiscal).
  4. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.  (art. 56 alin. (1^1) din Codul fiscal).
  5. Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor. (art. 56 alin. (1^3) din Codul fiscal).

Prin urmare, plătitorul de impozit pe veniturile obținute de microîntreprindere are dreptul de a scădea, din impozitul pe veniturile obținute de microîntreprinderi, valoarea cheltuielilor cu sponsorizările acordate în condițiile prevăzute în Legea sponsorizării nr. 32/1994, doar persoanelor înscrise în Registrul entităților /unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Temei legal:

  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here