Beneficiarii privaţi ai proiectelor depuse pe măsurile de investiţii din Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR), în contextul economico-financiar intern şi extern, au semnalat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale dificultăţi în derularea implementării proiectelor. 

Unul dintre factorii ce influenţează negativ situaţia financiară a beneficiarilor este suportarea diferenţelor de curs valutar nefavorabil, dintre valoarea ajutorului public nerambursabil ce face obiectul contractului exprimat în euro şi lei, raportat la momentul previzionării bugetului proiectului, faţă de costurile finale.

Ca urmare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după consultarea Comisiei Europene, a promovat un proiect de Ordonanţă de Urgenţă care are scopul de a reglementa finanţarea diferenţei nefavorabilă de curs valutar aferentă plăţilor efectuate de către beneficiarii privaţi ai PNDR către furnizori pentru achiziţiile de utilaje şi/sau echipamente contractate în euro, în limita de până la 15% din valoarea iniţială a contractului in lei. Finanţarea diferenţei este posibilă numai pentru investiţiile la care sunt prevăzute achiziţii de utilaje în valută.

În comunicatul de presă de la MADR se mai arată că promovarea în regim de urgenţă a prezentului proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului se impune ca o măsură pentru absorbţia fondurilor europene, în condiţiile în care perioada de programare 2007-2013 se apropie de sfârşit şi, prin urmare, orice disponibilizare, prin rezilieri, a sumelor contractate va conduce la dezangajări, fără posibilitatea de a fi utilizate prin realocări pentru alte măsuri, respectiv diminuându-se rata de utilizare a alocării măsurilor din PNDR.

***
Asociaţiile ţărăneşti din România apreciază însă că problema mult mai gravă o reprezintă cofinanţarea din partea solicitanţilor din mediul rural, aflaţi în imposibilitatea practică de a a-şi onora contribuţiile la proiecte. De aceea, a fost lansată propunerea privind înfiinţarea unui fond de cofinanţare, în sprijinul beneficiarilor rurali de fonduri comunitare. Propunerea a fost lansată cu ocazia conferinţei de presă prin a fost anunţată înfiinţarea Confederaţiei Asociaţiilor Ţărăneşti din România – CATAR, pe 4 aprilie a.c.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here