17 Februarie, 2018

Un nou proiect al Ministerului Finanţelor: modificarea Ordonanţei Guvernului privind falimentul instituţiilor de credit

După publicarea unui Proiect de ordin privind modificarea unor reglementări contabile, Ministerul Finanţelor Publice aduce în atenţia noastră un alt proiect pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul de act normativ are ca scop modificarea şi completarea dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, pentru a asigura „îndeplinirea condiţionalităţii asumate de autorităţile române în urma misiunii comune din România a Fondului Monetar Internaţional şi Comisiei Europene din luna aprilie a.c.”.

Care sunt modificările propuse?

Ministerul Finanţelor doreşte să elimine subordonarea legală a creanţelor care rezultă din împrumuturile acordate instituţiei de credit de către un asociat sau acţionar care deţine cel puţin 10% din capitalul social.

În acest fel, „regimul creanţelor subordonate în tabelul creditorilor nu va mai fi determinat în funcţie de nivelul participaţiei la capitalul social al instituţiei de credit”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

O altă modificare este recunoaşterea creanţelor care decurg din instrumente de datorie şi din împrumuturi, indiferent de titularul acestora, şi care au la bază convenţii care prevăd o clauză de subordonare potrivit căreia, în caz de lichidare sau faliment al instituţiei de credit, astfel de creanţe urmează să fie plătite după creanţele tuturor creditorilor chirografari nesubordonaţi şi, după caz, ale altor creditori chirografari subordonaţi.

În acest sens, urmează să fie recunoscută legal subordonarea convenţională a creanţelor în raport de toţi creditorii chirografari (nesubordonaţi), rangul de prioritate fiind determinat de termenii contractuali.

Nu în ultimul rând, o altă schimbare prezentă în proiect este efectuarea plăţii creanţelor subordonate convenţional, respectându-se ordinea de preferinţă stabilită prin clauza de subordonare aferentă fiecărei creanţe.

Astfel, între diferitele tipuri de creditori subordonaţi, va trebui respectată ordinea de plată, aşa cum a fost asumată de aceştia prin termenii contractuali.

Proiectul legislativ necesită avizul Consiliului Legislativ.

După adoptare, proiectul de act normativ va intra în vigoare la data publicării în Monitorul oficial al României, partea I.

Descarcă Proiectul pentru modificarea O.G. privind falimentul instituţiilor de credit!

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu