Ministerul Finanţelor a publicat procedura de depunere şi modelul formularului care va transmis de către consultanţii fiscali, la ANAF, pentru certificarea declaraţiilor. Propunerea MFP vine în contextul în care, începând cu luna februarie a acestui an, contribuabilii pot alege certificarea declaraţiilor fiscale, inclusiv a celor rectificative, după depunerea online a acestora la Fisc.

Context

Din 28 februarie 2014, Codul de procedură fiscală a fost modificat de către Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014, actul normativ introducând noi reglementări privind certificarea declaraţiilor fiscale depuse la organele fiscale din cadrul ANAF.

Astfel, potrivit articolului nr. 831, contribuabilii pot opta pentru certificarea declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal de către un consultant fiscal, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • a dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale cu privire la organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală;
  • este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

certif1
Sursa foto: Lege5.ro

În cazul în care consultantul fiscal nu îndeplineşte aceste condiţii, se consideră că certificarea lipseşte.

În plus, reglementările introduse de OUG nr. 8/2014 stabilesc că documentele care se încheie ca urmare a certificării trebuie să cuprindă obligatoriu explicaţii cu privire la cuantumul şi natura creanţei fiscale declarate, precum şi, după caz, cauzele care au generat rectificarea, iar în cazul unei certificări cu rezerve, motivaţia acesteia.

Cum va depune consultantul fiscal nota de certificare?

MFP a publicat recent un proiect de ordin prin care se stabileşte că certificarea declaraţiilor de către consultanţii fiscali se va realiza prin depunerea de către aceştia a unei note de certificareFormular 180 (descarcă PDF).

certif2
Nota de certificare se depune de către consultantul fiscal, în baza acordului dat de către contribuabilul titular al declarației certificate pentru depunerea la organul fiscal.

Aceasta se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilul pentru care se prestează serviciul de certificare, împreună cu declarația certificată sau ulterior depunerii acesteia.

Atenţie! Documentul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe serverul Ministerului Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Ce conţine nota de certificare?

Nota de certificare va conţine în mod obligatoriu datele de identificare ale consultantului fiscal, dar și elemente precum:

a) cuantumul și natura creanței fiscale declarate, în cazul declarațiilor care se referă la :

  • impozitele, taxele şi contribuţiile datorate, dacă obligaţia calculării impozitelor şi taxelor revine plătitorului;
  • impozitele colectate prin stopaj la sursă, dacă plătitorul are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa impozite şi taxe.

b) cuantumul bazei de impozitare și natura creanței fiscale la care se referă aceasta, în cazul declarațiilor privind bunurile şi veniturile impozabile, precum şi alte elemente ale bazei de impozitare;

c) natura creanței fiscale la care se referă precum și informațiile care se certifică, în cazul declarațiilor privind orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile.

Proiectul de ordin mai stabileşte că, în cazul în care se certifică o declarație rectificativă, în Nota de certificare se menţionează natura creanței precum și cauzele care au generat rectificarea.

Dacă se certifică o declarație cu rezerve, în Nota de certificare se menţionează motivaţia acesteia.

De asemenea, în situația în care se certifică un tip de impozit/venit/taxă declarat/declarată se consideră că certificarea vizează toate operațiunile/informațiile referitoare la respectivul tip de impozit/venit/taxă aferente declarației fiscale certificate.

Trebuie reţinut şi faptul că, în situația în care organul fiscal constată, din conținutul notei de certificare, că certificarea vizează doar anumite operațiuni/informații, se consideră că declarația fiscală aferentă respectivului tip de impozit/venit/taxă este necertificată.

ATENŢIE! Aceste prevederi sunt în stadiu de proiect şi NU sunt valabile până la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here