Pentru dezvoltarea agendei de coeziune, cu accent pe priorităţile economice, Comisia Europeană a adoptat, pe 6 octombrie, un pachet legislativ pentru perioada 2014-2020. Programul orientează mai precis investiţiile UE către obiectivele agendei europene pentru creştere economică şi locuri de muncă („Europa 2020”).

Accentul pus pe un număr mai limitat de priorităţi de investiţii în conformitate cu aceste obiective va reprezenta elementul central al noilor contracte de parteneriat, pe care statele membre le vor încheia cu Comisia Europeană. Ele vor stabili ţinte clare şi vor constitui o rezervă financiară de performanţă pentru a recompensa regiunile care îşi îndeplinesc cel mai bine obiectivele. Pentru a garanta faptul că impactul investiţiilor UE asupra creşterii şi a locurilor de muncă nu este compromis de politici macroeconomice neviabile sau de o slabă capacitate administrativă, Comisia poate solicita revizuirea programelor sau poate suspenda finanţarea dacă nu se adoptă măsuri corective.

Impactul fondurilor va fi, de asemenea, consolidat prin simplificarea şi armonizarea normelor diferitelor fonduri, inclusiv cele legate de dezvoltarea rurală şi de afacerile maritime şi pescuit. Un singur ansamblu de norme se va aplica pentru cinci fonduri diferite. De asemenea, o abordare mai integrată va garanta faptul că diferitele fonduri răspund unor obiective coerente şi îşi consolidează reciproc efectele.

Propunerile prezentate astăzi vor stimula în special investiţiile sociale, permiţând cetăţenilor să facă faţă provocărilor viitoare de pe piaţa forţei de muncă – Fondul european de ajustare la globalizare şi un nou program pentru schimbare socială şi inovare socială vor completa şi vor consolida Fondul social european.

Johannes Hahn, comisarul pentru politica regională, a declarat: „Orientând investiţiile către factorii-cheie ai creșterii – întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), inovare, eficienţă energetică – vom obţine un impact mai mare. De asemenea, am modernizat politica introducând condiţii pentru a garanta performanţa şi obţinerea de rezultate, stimulente pentru cei care realizează obiectivele în cel mai eficient mod, precum şi proceduri simplificate”.

László Andor, comisarul pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, a adăugat: „Această propunere integrată consolidează dimensiunea socială a politicii de coeziune, definind cote minime pentru Fondul social european şi consolidând Fondul european de ajustare la globalizare . Prioritatea acordată dimensiunii umane este o parte importantă a eforturilor noastre de ieşire din criză. Aceste fonduri sunt pârghiile financiare care traduc politicile noastre în elemente concrete la fața locului pentru milioane de cetăţeni, ajutându-i să îşi găsească un loc de muncă şi contribuind la o redresare generatoare de locuri de muncă.”

Pachetul legislativ include:

● un regulament general de stabilire a normelor comune care reglementează Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondul european pentru afaceri maritime şi pescuit (EMFF). Acest regulament va permite o mai bună combinare a fondurilor în vederea unui impact mai puternic al acţiunii UE;

● trei regulamente specifice pentru FEDER, FSE şi Fondul de coeziune;

● două regulamente referitoare la obiectivul de cooperare teritorială europeană şi, respectiv, la Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT);

● două regulamente privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) şi, respectiv, programul pentru schimbare socială şi inovare socială;

● o comunicare privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE).

Etapele următoare

Aceste propuneri vor fi examinate acum de Consiliu și de Parlamentul European, în vederea adoptării lor până la sfârșitul anului 2012, pentru a permite lansarea unei noi generaţii de programe privind politica de coeziune în 2014.

Negocierile privind cadrul financiar multianual pentru întregul buget al UE vor continua în paralel. Comisia a propus deja alocarea sumei de 336 miliarde EUR pentru instrumentele politicii de coeziune în perioada 2014-2020.

Sumele finale alocate fiecărui stat membru şi listele regiunilor eligibile în funcţie de categorie vor fi stabilite doar după adoptarea definitivă a pachetului legislativ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here