World Trade Institute Bucharest (WTIB) organizează un nou Curs de Controlling „Implementarea sistemelor de monitorizare în timp real a costurilor. Eficientizarea economică prin reducerea costurilor” la World Trade Center, Bucureşti, pe 28 februarie – 1 martie şi 7 – 8 martie 2017.

Evenimentul va fi susţinut de Doctor Ec. Maria Costache (Expert Consultant cu recunoaştere internaţionala CMC, Director de Programe şi Proiecte Internaţionale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR si AROMAR) şi va oferi participanţilor modelul unui sistem integrat de management al costurilor (SIMC) cu toate avantajele ce decurg din acesta:

 • elaborarea unor instrumente viabile de planificare şi analiză în timp real a performanţelor economice şi a creşterii sustenabile;
 • identificarea purtătorilor de costuri în cadrul activităţii generale a întreprinderii;
 • identificarea posibilelor surse de pierderi ascunse, a potentialului de profit neutilizat in prezent si implicit de crestere a profitabilitatii viitoare a companiei
 • punerea la punct a unui sistem eficient de management al surselor de finantare

Seminarul se adreseaza tuturor acelora care doresc să îşi consolideze cunoştintele în domeniul analizei şi calculaţiei costurilor şi să dobândească cunoştintele practice necesare demersului de reorganizare a activităţii pe centre de responsabilitate.

Acesta este structurat în două module distincte:

 • Modulul I – Prezentarea sistemului integrat de management al costurilor/ Reorganizarea activităţii societăţilor pe centre de responsabilitate – SIMC (28 februarie – 1 martie);
 • Modulul II -Implementarea SIMC: metode de calculaţie şi analiza costurilor (7 – 8 martie).

Modulul I: SIMC – Restructurarea societăților pe Centre de Responsabilitate

1. Sistemul integrat de management al costrurilor

2. Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor

 • Premisele organizării calculației costurilor;
 • Costuri indirecte; Metode generale utilizate în calculația costurilor. Metoda globală; metoda pe faze; metoda pe comenzi; exemple și exerciții

3. Cheltuieli și Costuri Tipologia costurilor; Centrele de costuri; analiza rentabilității pe segmente

4. Secțiuni contabile. Secțiuni de gestiune. Descentralizarea organizației pe centre de performanță financiară (CP)

 • Structura organizatorică și centrele de responsabilitate – incidența asupra tipului de control;
 • Decuparea întreprinderii în centre de responsabilitate (CR) – Relații între CR. Consumuri și venituri imputabile centrelor de responsabilitate

5. Metode de calculație a costurilor

 • Metoda costurilor complete (FULL COSTING), metoda costurilor directe (DIRECT COSTING), metoda costurilor standard (STANDARD COSTING);
 • Metoda calculației complete a costurilor pe activități (metoda ABC);

Modulul II: Implementarea SIMC

1. Metode de analiză a costurilor

 • Utilizarea costului marginal în fundamentarea profitului maxim; Legătura dintre variația cifrei de afaceri și variația corespunzătoare a rezultatelor.

2. Influența structurii costurilor asupra performanțelor globale

 • Sensibilitatea costurilor și a profitului în funcție de variațiile volumului de activitate;
 • Noțiunea de punct critic și semnificația sa (prag de rentabilitate);

3. Analiza riscurilor

 • Riscul financiar; Riscul de exploatare și efectul de levier;
 • Elasticitatea și rezultatul economic în raport cu nivelul de activitate și în raport cu punctul critic;
 • Studiu de caz: determinarea pragului de rentabilitate.

4. Tabloul de Bord – Sistem de Informație și Control

5. Management Control System

 • Procesul de elaborare a Bugetelor în cadrul SIMC
 • Caracteristicile generale ale unui sistem de contabilizare a costurilor prestabilite

6. MRP: Managementul Resurselor Firmei

7. Concluzii; indicații finale

Cursul poate fi continuat la cerere cu activitate de consultanţă aplicată acordată de trainer în vederea implementării SIMC în cadrul societăţilor comerciale.

Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului. Taxa de instruire este de 1500 RON + TVA / întregul program (modulul I si II) sau 850 RON + TVA / modul, organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here