Parlamentul a aprobat modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. astfel cum fusese modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126 din 2008.

Legea de aprobare nr.106/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 429 din 20 iunie şi intră în vigoare de la 23 iunie a.c.

Din modificările şi completările aduse legii, reţinem:

– coordonatorul de ucenicie – în locul a ceea ce, în forma anterioară a legii, era maistrul de ucenicie – desemnat de angajator să se ocupe de formarea profesională a ucenicului;

– înregistrarea contractului de ucenicie în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

– clauze specifice care se includ în contractul de ucenicie la locul de muncă;

– dreptul persoanelor fizice autorizate şi al întreprinderilor familiale de a încheia contracte de ucenicie la locul de muncă, inclusiv condiţiile în care se poate organiza ucenicia la locul de muncă;

– prelungirea perioadei minime de ucenicie la locul de muncă, de la 6 la 12 luni;

– posibilitatea ca, la încheierea perioadei de ucenicie, părţile să convină continuarea activităţii prin încheierea unui contract individual de muncă pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul va fi calificat;

– abrogarea prevederilor referitoare la autorizarea angajatorului şi atestarea maistrului de ucenicie;

– obligaţii ale angajatorului privind organizarea uceniciei la locul de muncă: ● interdicţia privind folosirea ucenicilor la prestarea altor activităţi; ● organizarea evaluării; ● evaluarea şi certificarea formării profesionale;

– obligaţiile ucenicului la locul de muncă;

– drepturile angajatorului privind sprijinul din partea bugetului asigurărilor de şomaj în caz că încheie un contract de ucenicie la locul de muncă – dreptul de a primi lunar, la cerere, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare: ● perioadele şi modul de acordare a sprijinului; ● condiţiile pentru accesul angajatorului la această formă de sprijin, inclusiv obligaţia angajatorului de a menţine raporturile de muncă ale ucenicilor pe perioada contractului de ucenicie încheiat; ● situaţiile în care angajatorul este obligat să restituie sumele primite de la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Legea nr.106/2011 aduce, de asemenea, modificări în ceea ce priveşte regimul contravenţiilor specifice.

Modificările şi completările introduse prin Legea nr.106/2011 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, iar în termen de 30 de zile de la data publicării, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are obligaţia de a elabora şi de a supune spre aprobare modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.234/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here