Un recent ordin al ministrului fondurilor europene modifică proceduri privind declaraţiile persoanelor juridice înregistrate în scopuri de TVA, cu ocazia accesării de fonduri pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale.

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1147/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 861/2014 şi este în vigoare începând cu data de 26 noiembrie.

Potrivit regulilor generale de eligibilitate, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuiala cu TVA nedeductibilă este eligibilă pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale, cu condiţia ca această cheltuială să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale.

În vederea rambursării cheltuielilor eligibile, beneficiarii depun, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare, o declaraţie pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare. Organul fiscal competent din subordinea ANAF are obligaţia certificării declaraţiei în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a unei solicitări în acest sens, însoţită de documentele justificative necesare, după cum se precizează, în continuare, în art. 111 din hotărârea de guvern menţionată.

TVA nedeductibilă la cheltuielile eligibile

În ce priveşte cererea, Instrucţiunile de aplicare, aprobate prin Ordinul nr. 204/2011 al ministrului afacerilor europene au fost modificate prin ordinul de care ne ocupăm în acest material. Astfel, la depunerea cererii de finanţare, solicitantul finanţării din instrumente structurale care se identifică drept persoană juridică înregistrată în scopuri de TVA, depune la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, ca anexă, o declaraţie pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare, conform anexei nr. 1.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Ordinul MFE nr. 1147/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

tvanededuc

Sursa foto: Lege5.ro

Dată fiind obligativitatea ca solicitantul persoană juridică să fie înregistrat în scopuri de TVA, în anexa cu modelul de declaraţie (privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale) dispare opţiunea pentru persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

TVA nedeductibilă la rambursare

La depunerea cererii de rambursare, beneficiarii de finanţare din instrumente structurale care, în contractul de finanţare, sunt identificaţi ca persoane juridice înregistrate în scopuri de TVA, au obligaţia depunerii unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Modelul de declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului finanţat din instrumente structurale, cuprins în Anexa 2 la Instrucţiuni a fost, ca atare, de asemenea modificat în acelaşi sens, eliminându-se opţiunea declarantului ca persoană neînregistrată în scopuri de TVA.

Certificarea declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA

Cei interesaţi pot consulta şi Procedura de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, aprobată prin Ordinul MFP nr. 33/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 33/2012, cu modificările ulterioare aduse prin Ordinul MFP nr. 426/2013.

Persoană juridică înregistrată în scopuri de TVA

Reglementarea care face obiectul modificărilor din materia de mai sus se regăseşte în art. 153 din Codul fiscal – despre obligaţiile privind înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here