25 Februarie, 2018

TVA. Declaraţia 394

Ordinul M.F.P. nr. 3596/2011 a intrat în vigoare la 1 februarie 2012. Declarația se depune de către toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 [obligate la plată conform art.150 (1) şi (7) din Codul fiscal] până pe 25 a lunii următoare perioadei de raportare. Perioada de raportare este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de TVA conform art. 1561 din Codul fiscal – începând cu operaţiunile efectuate în luna ianuarie 2012.

Se declară:

a. livrările/prestările taxabile exigibile în perioada de raportare, pentru care s-au emis factură către beneficiari înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;

b. achiziţiile de bunuri/servicii exigibile în perioada de raportare pentru care s-au primit facturi de la furnizori/prestatori înregistraţi conform art. 153

Declaraţia include:

  • Livrările/achiziţiile pentru care se aplică taxarea inversă (art.160 Codul fiscal)
  • Avansurile
  • Facturile de storno (cu -)

Important! Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă se declară separat pe acelaşi formular. Din acestea se declară separat operaţiunile cu cereale şi plante tehnice (codificate diferit V- livrări, C – achiziţii).

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu