În baza dispoziţiilor H.G. nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, pentru proiectele depuse începând cu data de 1 ianuarie 2012, cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugată nedeductibilă este eligibilă pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale.

Hotărârea de Guvern invocată a fost emisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin această hotărâre de Guvern s-a introdus – în H.G. nr.759/2007 – prevederea potrivit căreia  cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, potrivit legii, este eligibilă pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale. Pentru a fi eligibilă, cheltuiala trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale.

În vederea rambursării cheltuielilor eligibile menţionate, beneficiarii au obligaţia depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are obligaţia certificării declaraţiei în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a unei solicitări în acest sens, însoţită de documentele justificative necesare.

● Organismul Intermediar pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii (OI IMM) care a transmis comunicatul de mais, reaminteşte că, dispoziţiile H.G. nr. 1.135/2011 modifică şi completează Ghidurile Solicitantului aferente apelurilor de proiecte active în cadrul cărora sunt prevăzute depuneri de proiecte în cadrul POSCCE începând cu data de 01.01.2012, respectiv operaţiunile 1.1.2 – Standardizare şi 1.1.1.A2 – Investiţii mici.

● Anul aceasta, ministrul finanţelor publice a aprobat, prin Ordinul nr. 33/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 33 din 16 ianuarie a.c., Procedura de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here