Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor măsurii 1 “Microgranturi” și măsurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” aflați în etapa de raportare a cheltuielilor efectuate și încărcare în aplicație a facturilor, op-urilor și raportului de progres, Ministerul Economiei a publicat un tutorial cu pașii de efectuat în sistemul informatic.

Raportarea cheltuielilor vizează beneficiarii ale căror cereri sunt aprobate, iar statusul lor
este gata de implementare.

Beneficiarii măsurii 1 – Microgranturi și cei ai măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru au la dispoziție în aplicația informatică, în partea de front-office, modulul de raport de progres.

-Tutorial: Raportarea cheltuielilor.pdf

IMPORTANT: Pentru beneficiarii microgranturilor, termenul în care trebuie făcute cheltuielile și încărcate în aplicație facturile, documentele de plată și raportul de progres este de cel mult 90 de zile din momentul încasării ajutorului financiar de către beneficiar. În cazul granturilor pentru capital de lucru,  termenul este de maxim 180 de zile din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, în caz contrar ajutorul acordat fiind recuperat.

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de ordonanță de urgență se referă la:

a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;

b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;

c) granturi pentru investiții productive acordate din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus.

– Întreprinderile mici și mijlocii sunt beneficiari pentru fondurile externe nerambursabile în toate cele trei forme, iar persoanele fizice autorizate (PFA) și cabinetele medicale individuale (CMI) pentru fondurile externe nerambursabile microgranturi sub formă de sumă forfetară.

– Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară.

– Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

 • întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
 • PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanţă;
 • PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza O.U.G. nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz.

– Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
 • au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuți de ordonanţă;
 • își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

– Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here