Regula generală, în cazul deductibilităţii cheltuielilor, este încadrarea acestora. În funcţie de natura cheltuielii putem avea: cheltuieli deductibile integral, cheltuieli deductibile parţial şi cheltuieli nedeductibile. Aceste încadrări se realizează în baza prevederilor Codului fiscal.

În ceea ce priveşte cheltuielile efectuate de operatorii economici cu evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale care aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, primite în administrare/concesiune, după caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conducătorului instituţiei titulare a dreptului de proprietate sunt încadrate din punct de vedere fiscal drept cheltuieli deductibile integral. (baza legală: art. 21 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare).

Facem precizarea că această prevedere a fost introdusă prin art. I, pct. 8 din O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 627 din 2 septembrie 2011.

Temeiul legal

  • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here