Începutul anului 2017 aduce printre multe modificări legislative şi o veste bună pentru o serie mai largă de companii care doresc să își stimuleze personalul. De asemenea, anul 2017 vine să corecteze un tratament diferenţiat intre regimul fiscal acordat companiilor listate şi regimul fiscal acordat companiilor nelistate, intrucât beneficiarii titlurilor emise de către companii listate beneficiau de regim fiscal favorabil, pe când beneficiarii titlurilor emise de către companii nelistate nu puteau beneficia de regim fiscal favorabil.

Aşadar, din 2017, este eliminat tratamentul fiscal preferenţial acordat companiilor listate, drept pentru care o paletă mai largă de angajatori au la îndemână o facilitate fiscală care îi ajută să îşi recompenseze personalul.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, a fost modificată şi completată definiţia conceptului „stock option plan”. In acest context, prin intermediul programelor/instrumentelor de fidelizare şi motivare a personalului, angajatorul poate acorda angajaţilor, administratorilor şi/sau directorilor entităţii sau entităţilor afiliate dreptul de a achiziţiona la un preţ preferenţial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare emise de entitatea respectivă.

Cu alte cuvinte, legiuitorul a extins sfera de aplicare a programelor de tip stock option. Dacă până acum aplicarea programelor de tip stock options viza doar persoanele juridice ale căror valori mobiliare erau admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au tranzacţionate intr-un sistem alternative de tranzacţionare (titluri emise de către companii listate), prin OUG nr. 84/2016, legiuitorul a dat posibilitatea aplicării programelor de tip stock option oricărei persoane juridice care acordă angajaţilor, administratorilor şi/sau directorilor persoanelor juridice, inclusiv celor afiliate acesteia, dreptul de a achiziţiona la un preţ preferenţial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare emise de entitatea respectivă  (titluri emise de către companii nelistate).

OUG nr. 84/2016 a permis aplicarea regimului fiscal favorabil în cazul programului stock option plan şi pentru titlurile de participare care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare (titluri emise de către companii nelistate), acordate angajaţilor, administratorilor şi/sau directorilor persoanelor juridice, inclusiv celor afiliate (Art. I. pct. 1 din OUG nr. 84/2016).

Din punct de vedere fiscal, acordarea dreptului la stock option plan este un avantaj pentru beneficiar (beneficiarul poate fi angajatul, administratorul sau directorul). Acest avantaj nu este asimilat salariului (se incadrează drept un avantaj neimpozabil). Drept urmare, nefiind asimilat salariului, acordarea dreptului la stock option plan nu face obiectul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii. Prin urmare, angajaţii, administratorii şi directorii entității sau entității afiliate pot beneficia de dreptul de a achiziţiona la un preţ preferenţial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare emise de entitatea respectivă, fără a fi impozitate cu impozit pe venit și fără a fi reținute contribuțiile sociale. Deci facilitatea fiscală se acordă la momentul acordării dreptului la stock option plan, respectiv momentul achiziționării titlurilor de participare prin programul stock option plan.

Pentru a beneficia de aplicarea regimului fiscal favorabil trebuie respectată o condiție. Astfel, pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, programul în cauză trebuie să cuprindă o perioadă minimă de un an între momentul acordării dreptului şi momentul exercitării acestuia (achiziţionării titlurilor de participare).

La momentul vânzării titlurilor de participare achiziționate prin programul stock option plan, beneficiarul realizează un venit din investiţii taxat de statul român cu cota de 16%. Pentru anul 2016, câştigul rezultat ca urmare a vânzării titlurilor de participare se supunea şi taxării cu CASS de 5,5%, cu excepţia cazului in care beneficiarul obţinea venituri din salarii. Pentru anul 2017, câştigul rezultat ca urmare a vânzării titlurilor de participare se supune obligatoriu şi taxării cu CASS de 5,5%, fără a se mai aplica aplica excepţia cazului in care beneficiarul obţinea venituri din salarii, dar cu precizarea că baza CASS (lunară) se va limita la de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

Prevederile referitoare la aplicarea regimului fiscal favorabil în cazul programului stock option plan şi pentru titlurile de participare intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017. (art. VII din OUG nr. 84/2016).

În concluzie, vestea bună este că de la 1 ianuarie 2017 mai multe companii pot utiliza de tratamentul fiscal favorabil aplicabil programelor de tip stock option.

Cadru legal

  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 977 din 06.12.2016.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua,
    In cazul in care firma acorda salariaților actiuni la pret preferențial, cu 10% mai mic decat pretul pietei si actiuni gratuite, acestea putand fi vandute dupa 3 ani, ce taxe se plătesc in momentul achizitiei?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here