26 Ianuarie, 2020

Tratamentul contabil aplicabil contractelor forward la termen pe cursul de schimb

I. Aspecte generale privind contractele forward la termen pe cursul de schimb

Un contract forward este un acord între două părţi, vânzătorul şi cumpărătorul, de a livra şi, respectiv, de a plăti la o anumită dată viitoare o marfă, valută sau un activ financiar la un preţ stabilit în momentul contractării.

Schema principiilor de funcţionare a contractului forward:

Contractul forward

Schema principiilor de funcţionare a contractului forward

Caracteristicile contractelor forward sunt următoarele:

- acord între două părţi de a livra/plăti la o data viitoare prestabilită un activ (marfă, valută, activ financiar), la un preţ predeterminat;

- se încheie în afara bursei, prin negociere directă între părţi;

- este un contract nestandardizat;

- are valoare fixă, iar rezultatul potenţial este dat la scadenţă de diferenţa dintre preţul stabilit al contractului (preţul forward) şi preţul curent (spot) al activului;

- contractul forward este lichidat la scadenţă, în natură (predarea activului/plata contravalorii, la preţul din contract);

Ecuaţia preţului forward este:

Pret Forward = Pret la vedere (spot) sau numerar (cash) + Cost de derulare (cost of carry)

II. Tratamentul contabil aplicabil contractelor forward la termen pe cursul de schimb

Contabilitatea operaţiunilor în devize, asigură evidenţa:

- operaţiunilor de schimb la vedere sau la termen;

- operaţiunilor cu titluri în devize;

- operaţiunilor privind conturile curente, conturile de corespondent, depozitele, creditele şi împrumuturile în devize;

- alte operaţiuni în devize.

Din punct de vedere contabil, contractul forward este un simplu acord de a cumpăra sau a vinde la o dată viitoare. Operaţiunile de schimb valutar la termen (forward) sunt considerate operaţiunile de cumpărare şi de vânzare a devizelor cu decontare la termenul stabilit, la cursul de schimb stabilit între părţi (curs FORWARD). Astfel, contractul nu constituie un element de activ sau de pasiv în bilanţul firmei.

Angajamentele de cumpărare sau vânzare se înregistrează în conturile în afara bilanţului în momentul încheierii acestora.

Periodic (obligatoriu lunar), elementele exprimate în devize, din bilanţ şi în afara bilanţului, se evaluează în funcţie de natura acestora. Pentru evaluarea periodică, în cursul lunii, a elementelor din bilanţ exprimate în devize, se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară datei de evaluare.

Pentru evaluarea la finele fiecărei luni a elementelor din bilanţ exprimate în devize, se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză.  În contabilitate, evaluarea contractelor forward pe cursul de schimb se înregistrează prin conturile 665 “Cheltuieli din diferenţe de curs valutar“ sau 765 “Venituri din diferenţe de curs valutar“, după caz.

La momentul scadenţei contractului, se înregistrează operaţiunile de cumpărare şi de vânzare a devizelor prin conturile din clasa 5.

Temei legal

* Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată

* OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil.

Fara comentarii

Scrie un comentariu