Cu ajutorul contului 1211 “Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial” se ţine evidenţa excedentului sau a deficitului realizate în exerciţiul financiar curent pentru activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile cu destinaţie specială. Contul 1211 “Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial” este un cont bifuncţional. Soldul creditor al contului reprezintă excedentele realizate, iar soldul debitor deficitele realizate.

Operaţiunile contabile

1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind deficitele realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate asupra rezultatului reportat, conform documentelor justificative:

1171 “Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial” = Contul 1211 “Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial”

2. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind închiderea conturilor de venituri, la sfârşitul perioadei, cu soldurile creditoare ale conturilor din clasa a 7-a, privind activităţile fără scop patrimonial, conform documentelor justificative:

Clasa 7 “Conturi de venituri” = Contul 1211 “Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial”

3. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind excedentele realizate în exerciţiul financiar încheiat, nerepartizate, conform documentelor justificative:

Contul 1211 “Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial” = 1171 “Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial”

4. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind excedentul realizat în exerciţiul financiar încheiat care a fost repartizat conform prevederilor legale (exclusiv activităţile cu destinaţie specială) , conform documentelor justificative:

Contul 1211 “Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial” = 1291 “Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial”

5. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind închiderea conturilor de cheltuieli, la sfârşitul perioadei, cu soldurile debitoare ale conturilor din clasa a 6-a, privind activităţile fără scop patrimonial, conform documentelor justificative:

Contul 1211 “Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial” = Clasa 6 “Conturi de cheltuieli”

Documentele contabile

1. documentaţia din care să rezultă obligaţiile instituite de legiuitor în sarcina asociaţiilor, fundaţiilor sau a altor organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase;

2. documentaţia întocmită de compartimentul de contabilitate, de taxe şi impozite care să motiveze necesitatea înregistrării unui provizion;

3. nota de contabilitate;

4. situaţii de calcul.

Baza legală aplicabilă şi specifică

1. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. OMFP nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare;

4. OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here