Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, trebuie reflectat în debitul sau creditul contului “Rezerve din reevaluare”, după caz, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale din OMFP nr. 1969/2007.

Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent. Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil.

Reguli contabile

Cu ajutorul contului 105 “Rezerve din reevaluare” se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale, efectuată conform prevederilor legale, distinct pentru activităţile fără scop patrimonial. Contul 105 “Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv. Soldul creditor al contului reprezintă rezerva din reevaluarea imobilizărilor corporale existente în evidenţa entităţii.

Operaţiunile contabile

1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind creşterea de valoare rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale, conform documentelor justificative:

%

211 “Terenuri şi amenajări de terenuri”

212 “Construcţii”

213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii”

214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

= 105 “Rezerve din reevaluare”

2. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind surplusul din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câştig realizat, respectiv la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate, conform documentelor justificative:

   105 “Rezerve din reevaluare” =     106 “Rezerve”

3. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind descreşterile faţă de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale, conform documentelor justificative:

   105 “Rezerve din reevaluare” =

%

211 “Terenuri şi amenajări de terenuri”

212 “Construcţii”

213 “Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii”

214 “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale”

Documentele contabile

1. documentaţia din care să rezulte obligaţiile instituite de legiuitor în sarcina asociaţiilor, fundaţiilor sau a altor organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase;

2. documentaţia întocmită de compartimentul de contabilitate, de taxe şi impozite care să motiveze necesitatea înregistrării unui provizion;

3. nota de contabilitate;

4. situaţii de calcul.

Baza legală aplicabilă şi specifică

1. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. OMFP nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare;

4. OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here