În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizează şi donaţiile pentru investiţii, precum şi plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale.

Reguli contabile

Cu ajutorul contului 134 „Plusuri de inventar de natura imobilizărilor” se ţine evidenţa plusurilor de inventar de natura imobilizărilor. Contul este de pasiv. Soldul creditor reprezintă subvenţiile pentru investiţii, netransferate la venituri (venituri amânate).

Operaţiunile contabile

1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea imobilizărilor necorporale primite drept subvenţii guvernamentale şi valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar, conform documentelor justificative:

203 „Cheltuieli de dezvoltare”205 „Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare”208 „Alte imobilizări necorporale” = 134 „Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”

2. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea imobilizărilor corporale primite drept subvenţii guvernamentale şi valoarea imobilizărilor corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar, conform documentelor justificative:

%211 „Terenuri şi amenajări de terenuri”212 „Construcţii”213 „Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii”214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” = 134 „Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”

3. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind partea din subvenţia pentru investiţii de restituit, conform documentelor justificative:

134 „Plusuri de inventar de natura imobilizărilor” = 462 „Creditori diverşi”

4. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind partea din subvenţia pentru investiţii restituită, conform documentelor justificative:

134 „Plusuri de inventar de natura imobilizărilor” = 512 „Conturi curente la bănci”

5. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecută la venituri, corespunzător amortizării calculate, conform documentelor justificative:

134 „Plusuri de inventar de natura imobilizărilor” = 739 „Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial”

Documentele contabile

1. documentaţia din care să rezulte obligaţiile instituite de legiuitor în sarcina asociaţiilor, fundaţiilor sau a altor organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase;

2. documentaţia întocmită de compartimentul de contabilitate, de taxe şi impozite care să motiveze necesitatea înregistrării unui provizion;

3. nota de contabilitate;

4. situaţii de calcul.

Baza legală aplicabilă şi specifică

1. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. OMFP nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare;

4. OMFP nr. 3512/2008  privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here