Cu ajutorul contului 166 “Datorii care privesc imobilizările financiare” se ţine evidenţa datoriilor entităţii faţă de entităţile afiliate, respectiv entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare.

Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe feluri de datorii. Contul 166 “Datorii care privesc imobilizările financiare” este un cont de pasiv.  Soldul creditor al contului reprezintă sumele primite şi nerestituite.

Operaţiunile contabile

1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind sumele de încasat de la entităţile afiliate, conform documentelor justificative:

451 “Decontări între entităţile afiliate” = 166 “Datorii care privesc imobilizările financiare”

2. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind sumele de încasat de la entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare, conform documentelor justificative:

453 “Decontări privind interesele de participare” = 166 “Datorii care privesc imobilizările financiare”

3. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind sumele încasate de la entităţile afiliate, respectiv de la entităţile de care unitatea este legată prin interese de participare, conform documentelor justificative:

512 “Conturi curente la bănci” = 166 “Datorii care privesc imobilizările financiare”

4. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, conform documentelor justificative:

665 “Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” = 166 “Datorii care privesc imobilizările financiare”

5. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind sumele restituite entităţilor afiliate, respectiv celor de care unitatea este legată prin interese de participare, conform documentelor justificative:

166 “Datorii care privesc imobilizările financiare” = 512 “Conturi curente la bănci”

6. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută, conform documentelor justificative:

166 “Datorii care privesc imobilizările financiare” = 739 “Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial”

Documentele contabile

1. documentaţia din care să rezultă obligaţiile instituite de legiuitor în sarcina asociaţiilor, fundaţiilor sau a altor organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase;

2. documentaţia întocmită de compartimentul de contabilitate, de taxe şi impozite care să motiveze necesitatea înregistrării unui provizion;

3. nota de contabilitate;

4. situaţii de calcul.

Baza legală aplicabilă şi specifică

1. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. OMFP nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare;

4. OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here