19 Martie, 2019

Tratamentul aplicabil creditelor bancare pe termen lung în cazul contabilităţii unui ONG

Cu ajutorul contului 162 “Credite bancare pe termen lung” se ţine evidenţa creditelor bancare pe termen lung primite de entitate. Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial, pe obiective creditate. Contul 162 “Credite bancare pe termen lung” este un cont de pasiv. Soldul creditor al contului reprezintă creditele bancare pe termen lung nerambursate.

Operaţiunile contabile

1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind suma creditelor pe termen lung primite, conform documentelor justificative:

512 “Conturi curente la bănci” = 162 “Credite bancare pe termen lung”

2. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor în valută la închiderea exerciţiului financiar, conform documentelor justificative:

665 “Cheltuieli din diferenţe de curs valutar” = 162 “Credite bancare pe termen lung”

3. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind suma creditelor pe termen lung rambursate, conform documentelor justificative:

162 “Credite bancare pe termen lung” = 512 “Conturi curente la bănci”

4. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exerciţiului financiar, precum şi din decontarea datoriilor în valută, conform documentelor justificative:

162 “Credite bancare pe termen lung” = 739 “Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial”

Documentele contabile

1. documentaţia din care să rezultă obligaţiile instituite de legiuitor în sarcina asociaţiilor, fundaţiilor sau a altor organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase;

2. documentaţia întocmită de compartimentul de contabilitate, de taxe şi impozite care să motiveze necesitatea înregistrării unui provizion;

3. nota de contabilitate;

4. situaţii de calcul.

Baza legală aplicabilă şi specifică

1. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. OMFP nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare;

4. OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu