Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material şi deţinut pentru utilizare în activităţile desfăşurate de persoana juridică fără scop patrimonial sau pentru scopuri administrative. Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru entitate şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil.

Cheltuielile de constituire

Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (taxe şi alte cheltuieli de înscriere, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de obligaţiuni, cheltuieli de publicitate, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii).

Reguli contabile

Cu ajutorul contului 201 „Cheltuieli de constituire” se ţine evidenţa cheltuielilor ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial (taxe şi alte cheltuieli de înscriere legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii persoanei juridice fără scop patrimonial). Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial. Contul 201 „Cheltuieli de constituire” este un cont de activ. Soldul debitor al contului reprezintă valoarea cheltuielilor de constituire existente.

Operaţiunile contabile

1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial, conform documentelor justificative:

201 „Cheltuieli de constituire” = 404 „Furnizori de imobilizări”

2. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial, conform documentelor justificative:

201 „Cheltuieli de constituire” = 462 „Creditori diverşi”

3. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind sumele plătite din cont reprezentând cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial, conform documentelor justificative:

201 „Cheltuieli de constituire” = 512 „Conturi curente la bănci”

4. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind sumele plătite în numerar reprezentând cheltuieli ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice fără scop patrimonial, conform documentelor justificative:

201 „Cheltuieli de constituire” = 531 „Casa”

5. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă, conform documentelor justificative:

280 „Amortizări privind imobilizările necorporale” = 201 „Cheltuieli de constituire”

Documentele contabile

* documentaţia din care să rezultă obligaţiile instituite de legiuitor în sarcina asociaţiilor, fundaţiilor sau a altor organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase;

* documentaţia întocmită de compartimentul de contabilitate, de taxe şi impozite care să motiveze necesitatea înregistrării unui provizion;

* nota de contabilitate;

* situaţii de calcul.

Baza legală aplicabilă şi specifică

* Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, cu modificările şi completările ulterioare;

* Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

* OMFP nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare;

* OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here