În cadrul avansurilor şi altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte imobilizări necorporale.

Programele informatice create, achiziţionate sau dobândite pe alte căi se amortizează în funcţie de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăşi o perioadă de cinci ani, cu aprobarea administratorului entităţii.

Imobilizările necorporale în curs de execuţie reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz.

Reguli contabile

Cu ajutorul contului 208 “Alte imobilizări necorporale” se ţine evidenţa programelor informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi a altor imobilizări necorporale. Contabilitatea se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial. Contabilitatea analitică se ţine pe feluri de imobilizări necorporale. Contul 208 “Alte imobilizări necorporale” este un cont de activ. Soldul debitor al contului reprezintă valoarea altor imobilizări necorporale existente.

Operaţiunile contabile

1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea altor imobilizări necorporale aportate, conform documentelor justificative:

208 “Alte imobilizări necorporale” = 101 “Capital”

2. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea imobilizărilor necorporale primite drept subvenţii guvernamentale şi valoarea imobilizărilor necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus de inventar, conform documentelor justificative:

208 “Alte imobilizări necorporale” = %
131 “Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”
132 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii”
133 “Donaţii pentru investiţii”
134 “Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”
138 “Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii”

3. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea altor imobilizări necorporale în curs de execuţie, recepţionate, conform documentelor justificative:

208 “Alte imobilizări necorporale” = 233 “Imobilizări necorporale în curs de execuţie”

4. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea altor imobilizări necorporale achiziţionate de la terţi, conform documentelor justificative:

208 “Alte imobilizări necorporale” = 404 “Furnizori de imobilizări”

5. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate de la entităţile afiliate, conform documentelor justificative:

208 “Alte imobilizări necorporale” = 451 “Decontări între entităţile afiliate”

6. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale achiziţionate de la entităţile legate prin interese de participare, conform documentelor justificative:

208 “Alte imobilizări necorporale” = 453 “Decontări privind interesele de participare”

7. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea programelor informatice şi a altor imobilizări necorporale realizate pe cont propriu, conform documentelor justificative:

208 “Alte imobilizări necorporale” = 739 “Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial”

8. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea altor imobilizări necorporale depuse ca aport la capitalul altor entităţi, în schimbul dobândirii de participaţii la capitalul acestora, conform documentelor justificative:

% = 208 “Alte imobilizări necorporale”
261 “Acţiuni deţinute la entităţile afiliate din cadrul grupului”
263 “Interese de participare”
265 “Alte titluri imobilizate”

9. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea amortizării aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidenţă, conform documentelor justificative:

280 “Amortizări privind imobilizările necorporale” = 208 “Alte imobilizări necorporale”

10. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale scoase din evidenţă, conform documentelor justificative:

658 “Alte cheltuieli de exploatare” = 208 “Alte imobilizări necorporale”

Documentele contabile

1. documentaţia din care să rezulte obligaţiile instituite de legiuitor în sarcina asociaţiilor, fundaţiilor sau a altor organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase;

2. documentaţia întocmită de compartimentul de contabilitate, de taxe şi impozite care să motiveze necesitatea înregistrării unui provizion;

3. nota de contabilitate;

4. situaţii de calcul.

Baza legală aplicabilă şi specifică

1. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. OMFP nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare;

4. OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare;

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here