Ordinul nr. 3686/2022 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 este în vigoare de la 07 decembrie 2022.

Prin noul act normativ este introdus un nou punc referitor la traseul copiilor cu simptome de viroză respiratorie:

Astfel, la nivelul centrelor de evaluare din cadrul unităţilor sanitare cu paturi se realizează şi evaluarea copiilor care prezintă simptomatologie specifică virozelor respiratorii, în spaţii special destinate, cu circuite funcţionale separate faţă de cele pentru adulţi.

Copiii simptomatici vor fi evaluaţi clinic de medicii de familie şi, după caz, imagistic şi biologic de medicii în specialităţi pediatrice din centrele de evaluare.

Medicul de familie poate îndruma copiii consultaţi şi a căror simptomatologie persistă mai mult de 3-5 zile sau a căror simptomatologie se agravează sub tratamentul prescris către centrele de evaluare.

Copiii care, în urma consultului din centrul de evaluare, sunt propuşi pentru internare vor fi preluaţi direct de secţiile de pediatrie sau, după caz, vor fi îndrumaţi către cea mai apropiată unitate sanitară cu structură de pediatrie.

La nivelul centrului de evaluare se realizează:

a) evaluarea clinică a sugarului, conform Ghidului «Insuficienţa respiratorie acută la sugar – Evaluare şi tratament imediat» aprobat de Societatea Română de Pediatrie;

b) identificarea factorilor de risc prin anamneză:

– prematuritatea (importantă la copilul cu vârsta < 1 an);

– boli cardiace congenitale asociate cu hipertensiune pulmonară;

– boli pulmonare cronice;

– boli neuromusculare severe;

– deficit imun;

– sugar < 3 luni;

– cazuri sociale (aici pot fi incluşi şi acei copii care, din motive sociofamiliale, nu pot fi monitorizaţi corespunzător la domiciliu, de exemplu: probleme sociofamiliale, acces dificil la servicii medicale sau lipsa serviciilor medicale în zona de domiciliu);

c) interpretarea rezultatelor de laborator şi a rezultatelor imagistice efectuate în centrele de evaluare.

În urma evaluării, medicul din centrul de evaluare poate prescrie tratament medical la domiciliu sub supravegherea medicului de familie, poate îndruma pacientul către secţia de pediatrie a celei mai apropiate unităţi sanitare în vederea internării sau către UPU/CPU, după caz.

 Vor fi îndrumate către secţia de pediatrie a celei mai apropiate unităţi sanitare în vederea internării următoarele categorii de copii:

a) copii care au manifestări severe ale infecţiei virale şi cei care necesită suport al unei/mai multor funcţii vitale şi/sau au sepsis/şoc septic (cu stare critică). Excepţie vor face acei pacienţi pediatrici ai căror părinţi/tutori refuză internarea, refuz exprimat în scris, în pofida informării privind riscurile evolutive;

b) copii care nu au manifestări severe, dar care au alte afecţiuni care impun internarea din cauza imposibilităţii acestora de a fi trataţi şi monitorizaţi eficient la domiciliu.

Copiii care prezintă simptomatologie severă sau factori de risc, consultaţi de medicul de familie sau de medicii în specialităţi pediatrice din centrele de evaluare, vor fi direcţionaţi către UPU/CPU.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here