24 August, 2019

Transporturile rutiere: reglementări noi din 4 decembrie!

În Monitorul Oficial nr.625 din 2 septembrie, în vigoare din 5 septembrie a.c., a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere. Atragem atenţia asupra acestei reglementări care va modifica regimul transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane, începând din 4 decembrie a.c., dată de la care va fi abrogată şi reglementarea dată prin O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial nr. 655/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.102/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

● Dispoziţiile tranzitorii din această reglementare prevăd că licenţele de transport, certificatele de transport în cont propriu, precum şi copiile conforme ale acestora eliberate înainte de data de 4 decembrie 2011 rămân valabile până la data expirării lor. De asemenea, certificatele de competenţă profesională şi atestatele profesionale eliberate anterior datei de 4 decembrie 2011 îşi păstrează valabilitatea până la data expirării lor.

Obligaţiile corespunzătoare operatorilor de transport rutier, întreprinderilor de transport rutier în cont propriu şi operatorilor pentru activităţi conexe transportului rutier, precum şi sancţiunile administrative aplicabile acestora se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme. Obligaţiile corespunzătoare desfăşurării activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme.

● În termen de 60 de zile de la data publicării ordonanţei în Monitorul Oficial, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii are obligaţia de a elabora norme metodologice de punere în aplicare a acesteia, care se aprobă prin ordin. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestor norme, va fi aprobat, prin hotărâre de Guvern, regimul contravenţiilor şi sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale ordonanţei semnalate, precum şi ale normelor de aplicare a acesteia.

● De la data publicării, intră în vigoare prevederile potrivit cărora Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, este obligat să elaboreze norme tranzitorii, cu caracter de excepţie, privind transportul rutier de bunuri divizibile provenite din exploatările agricole pe perioada cuprinsă între 1 septembrie şi 30 noiembrie 2011, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

● Menţionăm, pentru cei interesaţi, structura ordonanţei privind transporturile rutiere, care se referă la:

- clasificarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe transporturilor rutiere

- atribuţiile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în domeniul transporturilor rutiere

- accesul la activitatea de transport rutier: ocupaţia de operator de transport rutier; transportul rutier în cont propriu;

- accesul la piaţa transportului rutier: transportul rutier contra cost; transportul rutier în cont propriu;

- activităţi conexe transportului rutier;

- siguranţa rutieră: persoane cu funcţii care concură la siguranţa rutieră; pregătirea persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere; pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere; vehicule rutiere;

- contracte în activităţile de transport rutier şi activităţile conexe acestuia;

- tarife;

- control;

- sancţiuni;

- dispoziţii tranzitorii şi finale.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu