Deşi se discută încă despre cine vor fi cei care vor aplica plata defalcată a TVA, avem deja procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA, aprobate prin Ordinul Preşedintelului ANAF nr. 2927/2017.

Reglementarea este în vigoare de la 13 octombrie, data publicării în Monitorul oficial nr. 813/2017 şi se aplică pentru cererile depuse de contribuabil, în temeiul art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, începând cu data de 1 octombrie 2017.
 
OPANAF nr. 2927 a aprobat:
 • procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA
 • modelul şi instrucţiunile pentru completarea formularului (310) „Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA”,
 • modelul şi conţinutul Referatului privind soluţionarea Cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA
 • modelul şi conţinutul Deciziei de soluţionare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA
 • modelul şi conţinutul Invitaţiei pentru prezentarea contribuabilului la audiere. 
Cererea pentru aprobarea transferului
O.G. nr. 23/2017 prevede că au obligaţia să deschidă un cont de TVA: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Codul fiscal.

Titularii conturilor de TVA, pot solicita transferul sumelor din contul de TVA, prin depunerea, la organul fiscal central competent a Cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, cod 310.

Cererea se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF care are ataşate două fişiere, astfel:
 • un fişier XML, a cărui structură este disponibilă pe portalul ANAF;
şi
 • un fişier cu extensia zip care va conţine documentele justificative anexate la cerere.
Cererea se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-guvernare, secţiunea Depunere declaraţii, caz în care pentru depunerea cererii plătitorul trebuie să deţină un certificat digital calificat.

Cererea în format electronic copiată pe suport CD şi însoţită de formularul listat şi semnat se poate depune şi direct la registratura organului fiscal competent ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: OnlineMobileDesktop şi Cloud.

Cererea va fi însoţită de documente justificative, în copie, certificate conform cu originalul de către contribuabil, în funcţie de natura sumelor solicitate a fi transferate din contul de TVA. Art. 9 din ordonanţă prevede limitativ condiţiile în care pot fi debitate conturile de TVA.

Cererea se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării, prin emiterea deciziei de soluţionare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA.
 
Audierea contribuabilului solicitant
NU este necesară realizarea audierii şi se poate aproba integral transferul sumelor din contul de TVA în situaţiile reglementate la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j) şi k) din ordonanţă:
 • e) sume rezultate ca urmare a unor corecţii în urma unor erori materiale în procesul de plată, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;
 • g) sume rezultate ca urmare a corectării facturilor sau ca urmare a ajustării bazei de impozitare a TVA, pentru care restituirea se efectuează într-un alt cont decât un cont de TVA;
 • h) sume transferate în contul curent al titularului deschis la aceeaşi instituţie de credit sau în contul de disponibil distinct deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului;
 • j) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligaţia de a avea un cont de TVA şi nu mai au obligaţii de plată privind TVA;
 • k) sume reprezentând TVA achitat în numerar, cu excepţia celor reţinute din încasările în numerar sau cu cardul din contul curent.
În cazul în care contribuabilul nu se încadrează în situaţiile de mai sus, organul fiscal întocmeşte decizia/deciziile de soluţionare a cererii pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA, care se supune/supun aprobării, numai după realizarea audierii contribuabilului.

Organul fiscal înştiinţează contribuabilul cu privire la prelungirea termenului de soluţionare a cererii, asupra obligativităţii de a prezenta, la termenul stabilit pentru audiere, documentele şi informaţiile solicitate, precum şi asupra posibilităţii de a furniza alte probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei în vederea soluţionării cererii.

Audierea se consideră îndeplinită în situaţiile în care contribuabilul/plătitorul refuză explicit să se prezinte la termenul stabilit de organul fiscal sau contribuabilul/plătitorul nu se prezintă, din orice motiv, la două termene consecutive stabilite de organul fiscal în vederea audierii.

După procedura audierii, organul fiscal poate dispune aprobarea parţială sau respingerea integrală a transferului sumelor din contul de TVA, dacă contribuabilul nu se încadrează, parţial sau total, în situaţiile acceptabile, arătate mai sus. Situaţii în care se dispune respingerea totală sau parţială a transferului sumelor din contul de TVA pot fi, spre exemplu: ca urmare a faptului că nu au fost prezentate documentele solicitate prin invitaţie, documentele sunt incomplete sau documentele şi informaţiile furnizate nu justifică încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j) şi k) din ordonanţă.

După finalizarea procedurii, toate documentele anexate la cerere sau prezentate de contribuabil, precum şi cele emise în derularea procedurii se transmit organului fiscal cu atribuţii de gestionare a dosarului fiscal.

Ai nevoie de Codul Fiscal? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here