Prin Ordin al Autorităţii de Supraveghere Financiară a fost aprobată Norma nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat.

Norma a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 942/2014 şi va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2015, dată la care se abrogă Norma nr. 12/2009 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 375/2009, cu completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Norma reglementează procedura care trebuie îndeplinită de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat şi de către participantul la un fond de pensii administrat privat în vederea realizării transferului activului personal de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii administrat privat.

Transferul participantului între fonduri de pensii administrate privat este o opţiune individuală şi se realizează cu îndeplinirea procedurii de transfer prevăzute de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi cele prevăzute de această Normă.

Până la plata primei contribuţii la un fond de pensii administrat privat, participantului îi este interzis să solicite transferul la un alt fond de pensii administrat privat.

În cazul în care un participant înscris în Registrul participanţilor la mai multe instituţii de evidenţă a solicitat transferul la un alt fond de pensii administrat privat, toate instituţiile de evidenţă validează transferul, indiferent dacă participantul figurează cu contribuţii virate numai de către una dintre acestea.

Norma tratează despre:

  • transferul participanţilor între fonduri de pensii administrate privat;
  • penalitatea de transfer;
  • răspunderea juridică, respectiv faptele care constituie contravenţii şi sancţiunile aplicabile. 

În vederea procesării şi validării transferului de către instituţia de evidenţă, administratorul de la care se solicită transferul transmite în cadrul aceleiaşi raportări o singură solicitare de transfer care vizează acelaşi participant.

În perioada de transfer cuprinsă între două procesări consecutive, un participant la un fond de pensii administrat privat semnează un singur act individual de aderare şi o singură notificare aferentă acestuia.

Instituţiile de evidenţă virează contribuţiile în contul colector deschis la depozitarul fondului de pensii la care figurează participantul la momentul efectuării viramentului.

Termenele prevăzute de prezenta normă, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare, se vor prelungi până la sfârşitul zilei lucrătoare următoare.

Administratorii schimbă informaţii cu privire la datele participanţilor incluşi în operaţiunile de transfer, la solicitarea scrisă a unuia dintre aceştia.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here