Ministerul de Interne a publicat în dezbatere publică un proiect de ordin care trebuie adoptat urgent, până la întocmirea unui act legislativ superior, în urma unei decizii ÎCCJ prin care se vor recalcula toate salariile din MAI, în funcție de alte valori pentru sporuri. Toate salariile polițiștilor și militarilor din MAI se vor recalcula

Decizia nr. 51/2019 din data de 11 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr.64 din data de 30 ianuarie 2020, produce efecte atât pentru trecut, în limita termenului de prescripție, calculat de la data publicării în Monitorul Oficial a acestei Decizii cât și pentru viitor, fiind învestită cu autoritate de lucru judecat și obligatorie pentru toate persoanele cărora li se adresează. În același context, Decizia nr.51/2019 produce efecte juridice, de la data publicării, atât pentru salariați – pentru trecut și pentru viitor, cât și pentru pensionari – pentru trecut. Aceste argumente de fapt determină necesitatea analizării tuturor drepturilor salariale ale personalului MAI, recalcularea și plata sumelor salariale identificate ca datorate, acolo unde se impune acest lucru, cu determinarea unui termen pentru executarea plăților și stabilirea modalității concrete de efectuare a acestora pentru asigurarea predictibilității cheltuielilor bugetare”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Noile prevederi trebuie să țină seama de stabilirea altor valori pentru nivelul maxim de salarizare aflat în plată, valori pe care angajații MAI le-au avut până la reducerile de salarii și modificările legislative din anii 2009-2010.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, se modifică și se completează după cum urmează:

După articolul 34 se introduce un nou articol, art.341, cu următorul cuprins:

Art.341 – (1) Prin excepție de la prevederile art.34 alin.(1) și prin derogare de la prevederile art.45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, se recalculează cuantumurile/valorile salariilor de funcție aflate în plată pentru polițiști, prin raportare la care se acordă majorările salariale din diferența până la nivelul salariilor de funcție prevăzute de lege pentru anul 2022, având în vedere, după caz, următoarele valori:

a) valoarea corespunzătoare sporului de fidelitate prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, prin raportare la nivelul aferent perioadelor de activitate desfășurate până în prezent în instituțiile din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, în calitate de militar, polițist, funcționar public și personal contractual, după caz;

b) valoarea corespunzătoare sporului pentru absolvirea instituțiilor de învățământ superior, cu diplomă de licență, prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009. Această valoare se preia doar în salariile de funcție ale agenților de poliție care își desfășoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, în mod similar cu situațiile în care agenții de poliție beneficiază de această valoare;

c) valoarea sporului pentru condiții de pericol deosebit prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, la nivelul maxim aflat în plată pentru aceeași funcție, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, precum și pentru același grad, dacă se desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(2) Recalcularea prevăzută la alin.(1) vizează și perioada de 3 ani, calculată până la 30 ianuarie 2020. În cazul personalului în activitate recalcularea se menține și după data respectivă, lunar, corespunzător condițiilor în care se desfășoară activitatea și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Prin excepție de la prevederile art.34 alin.(2), după recalcularea cuantumurilor/valorilor salariilor de funcție aflate în plată pentru polițiști în condițiile alin.(1) și (2), se recalculează și cuantumurile sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii în vigoare, din salariul brut lunar, ținând cont în mod corespunzător de evoluția legislativă a măsurilor fiscal-bugetare adoptate cu privire la aceste drepturi.

(4) Cuantumurile/valorile brute ale salariilor de funcție recalculate în condițiile alin.(1) și (2), prin preluarea, după caz, a valorilor sporului de fidelitate, sporului pentru absolvirea instituțiilor de învățământ superior, cu diplomă de licență și sporului pentru condiții de pericol deosebit prevăzute de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, dar și ale altor valori pentru unele elemente abrogate la data de 01.01.2010, în conformitate cu legislația-cadru de salarizare unitară, la care se adaugă și majorările salariale corespunzătoare din diferența până la nivelul salariilor de funcție prevăzute de lege pentru anul 2022, reprezintă cuantumurile/valorile brute aflate în plată care fac obiectul comparației reglementate la art.7 lit.b) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pe întreaga perioadă de aplicare etapizată a legii-cadru.

(5) În situația personalului pensionat, recalcularea cuantumurilor/valorilor salariilor de funcție și, după caz, a cuantumurilor sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii în vigoare, din salariul brut lunar, se realizează până la data încetării raporturilor de serviciu, în cadrul perioadei prevăzute la alin.(2).”

Sumele astfel recalculate, din ultimii 3 ani, vor fi împărțite apoi în tranșe, pentru a fi redate beneficiarilor.

După articolul 39, se introduce un nou articol, art.391, cu următorul cuprins:

„Art. 391 – (1) Prin excepție de la prevederile art.39 alin.(1), plata eventualelor sume rezultate ca urmare a recalculărilor salariale prevăzute la art.341, pentru perioada stabilită la art.341 alin.(2), se va realiza prin raportare la data de 30 ianuarie 2020, astfel:

a) în primul an de la data publicării se plătește 25% din valoarea sumei rezultate;

b) în al doilea an de la data publicării se plătește 25% din valoarea sumei rezultate;

c) în al treilea an de la data publicării se plătește 50% din valoarea sumei rezultate.

(2) Prevederile art. 39 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător și pentru situația prevăzută la alin. (1).”

Proiectul mai prevede, în final, că toate recalculările salariale se vor realiza în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, iar eventualele diferențe salariale cuvenite lunar după data de 30 ianuarie 2020, se regularizează începând cu data plății salariilor în luna următoare celei în care se împlinește termenul respectiv.

Toate salariile polițiștilor și militarilor din MAI se vor recalcula

Ai nevoie de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

7 COMENTARII

  1. Care v-a fi baza de calcul , la recalcularea pensiilor, pentru politistii pensionati pana in anul 2010 ? Mai ramane valabila media salariilor din 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate ?

  2. Se pare ca ordinea si siguranta publica nu va beneficia nicio dată de 25%pentru studii , dar intreb – daca constati in en flagrante contrabanda de tigarete (zeci de mii pachete), urmăriri pe câmpuri, folosirea armamentului din dotare ,capturare infractori care sunt in stare sa treaca si peste tine , ulterior ii predai alora de la serviciul economic care nu a prins în viața lui astfel de infractori in flagrant , ca din birou mai greu poti , daaaar el va lua 25 %spor…,ca e pe linie de munca , cu legea 12/90 ce facem ? Sa constate tot numai cei de pe linia de munca ?ca ei au spor ? Se da de gandit in acest format de aplicare , riscuri ,….,lipsa respect , iti vine tare a mai munci!

  3. Se vor recalcula oare pensiile de stat militare pentru politistii pensinati in perioada 2000-2001,care sa fie aduse la valoarea celor pensionati in perioada 2017-2018,tininduse cont de urmatoarele situatii: la grade egale,la vechime egala,la riscuri egale,la competente si responsabilitati egale,la studii egale=pensii egale???

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here