După Codul fiscal, Codul administrativ, sau Codul amenajării  și urbanismului, Guvernul va implementa Codul utilităților publice, care va reuni toate reglementările care se referă la aceste servicii publice: alimentarea cu apă și canalizare, alimentare cu energie termică, salubrizare, iluminat public, transport public local.

Practic, Executivul vrea să abroge cel puțin 6 legi specifice fiecărui serviciu, plus alte acte normative emise de autorități locale sau centrale, pentru a implementa un sistem unitar de cerințe, corespunzător normelor europene.

Ministerul Dezvoltării a publicat un proiect de hotărâre care va reuni tezele noului Cod al utilităților, de prevederile căruia se va ocupa o comisie formată din reprezentanții ministerelor de resort dar și ai autorităților de reglementare competente (ANRSC, ANRE, ARR), și ai mediul academic.

Codul serviciilor comunitare de utilități publice va fi structurat în 8 părți, după cum urmează:

  • prima parte va defini serviciile comunitare de utilități publice și va conține prevederi general aplicabile tuturor tipurilor de servicii;
  • șase părți vor cuprinde dispoziții specifice fiecărui tip de serviciu public: serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, serviciul de alimentare cu energie termică, serviciul de salubrizare a localităților, serviciul public de alimentare cu gaze naturale, serviciul de iluminat public și serviciul de transport public local de călători;
  • a șaptea parte va reglementa regimul sancțiunilor;
  • ultima parte va cuprinde dispoziții tranzitorii și finale, precum și modificările și completările aduse altor acte normative în vigoare, corelativ cu prevederile codului. 

De asemenea, Codul utilităților va conține prevederi privind încadrarea serviciilor comunitare de utilități publice în categoria serviciilor de interes economic general, definirea acestor diferențe de abordare precum şi condițiile legale de verificare a existenței eventualelor întreprinderi care pot presta serviciul în condițiile dorite de autoritățile administrației publice locale, în funcție de specificul piețelor respective, pentru fiecare tip de serviciu.

Prin adoptarea Codului serviciilor comunitare de utilități publice, Ministerul Dezvoltării urmărește “abrogarea legilor speciale care reglementează fiecare tip de serviciu public. În situația în care legile speciale aflate în prezent în vigoare transpun legislație europeană, se va asigura păstrarea caracterului complet şi corect al transpunerii”, conform Notei de fundamentare a proiectului.

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Ai nevoie de Codul fiscal? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here