Ministerul Mediului a inițiat o lege nouă pentru gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţie şi desființare, care prevede ca orice construcție mai mare de 200 de metri pătrați, indiferent dacă este realizată de o persoană fizică sau juridică, să respecte normele de eliminare a deșeurilor din construcție.

Practic, în momentul în care constructorul are nevoie de eliberarea autorizației de construcție, va trebui să întocmească un plan de gestionare a deșeurilor, principiul aplicat fiind “poluatorul plăteşte”.

Art. 7

(1) Planurile de gestionare a deşeurilor provenite din activităţi de construcţii și desființare prevăzute la art. 6, alin (1). sunt obligatorii pentru:

a) Proiectele de construcții dacă suprafața construită depășește 200 mp sau dacă respectivele proiecte fac parte din documentații urbanistice elaborate pentru mai mult de 2 imobile care se realizează etapizat;

b) Proiectele de construții care implică desființare, renovare, recondiționare a clădirilor care generează un volum de cel puțin 100 mc de deșeuri din construcții și desființare;

c) Proiectele de inginerie civilă care generează un volum de cel puțin 200 mc de deșeuri din construcție/desființare.

(2) Planurile de gestionare a deşeurilor provenite din activităţi de construcţii și desființare, avizate de către agenția locală  pentru protecția mediului, se depun la autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire/desfiinţare, înainte de eliberarea acesteia.

Mai mult, la eliberarea autorizației de construcție, titularul lucrărilor va depune o garanție financiară ce se constituie pentru acoperirea cheltuielilor cu eliminarea deșeurilor din  lucrări de construcții. Cuantumul garanției financiare se stabilește prin estimarea cantităților de materiale folosite, a cantităților de deşeuri ce pot fi generate conform Documentației Tehnice (DT) din autorizația de  construire/desființare, detaliate în planul de gestionare a  deşeurilor și conține estimarea costurilor de reutilizare, reciclare, valorificare, eliminare a deșeurilor rezultate, dar nu mai puțin de 0,50 % din valoarea totală a lucrării declarată în autorizația de construire. În cazul în care titularul activității de construcții nu a îndeplinit în totalitate planul de gestionare a deșeurilor, pentru cantitățile de deşeuri pentru care nu există documente justificative privind reciclarea/valorificarea, din garanția instituită se reține o sumă proporțională în vederea acoperirii costurilor de recuperare a acestora, reciclare/valorificare/eliminare, iar parte din cuantumul garanției financiare se face venit la bugetul local al autorității competente emitente a autorizaţiei de construire/desfiinţare și se folosește exclusiv de către aceasta pentru gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de construcţii de pe întreg teritoriul administrativ.

Art. 5

(2) Operaţiile de sortare, colectare, pretratare, tratare, pregătire pentru reutilizare, reciclare și valorificarea a deşeurilor provenite din activităţile de construcţii și desființare se efectuează, în măsura în care acest lucru este posibil, la locul producerii acestora.

(4) Deșeurile nepericuloase generate din lucrări de construcții trebuie colectate separat și pregătite pentru reciclare și reutilizare conform legislației în vigoare.

(5) Deșeurile periculoase trebuie separate de celelalte tipuri de deșeuri la locul de generare până la transportare lor în condiții de siguranță în conformitate cu reglementările legale aplicabile.

(6) Operația de eliminare a deşeurilor provenite din activităţile de construcţii se realizează doar după ce acestea au trecut printr-un proces de tratare în vederea sortării și separării componentelor, în conformitate cu legislația în vigoare.

Nerespectarea ultimelor două alineate poate fi amendată cu sume de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoane fizice şi de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice. Sancțiunile sunt și mai mari pentru netransmiterea, la finalizarea construcției, a tuturor documentelor justificative ce demonstrează raportul de recepție a lucrării, cu toate obligațiile îndeplinite, de la 7.000 lei la 10.000 lei. Emiterea autorizației de construcție în lipsa planului de gestionare a deșeurilor sau depozitarea deșeurilor pe domeniul public, privat sau pe alte terenuri, se vor sancționa cu  amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele fizice și de la 25.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice.

După perioada de dezbatere publică, timp în care se pot trimite opinii și sugestii cu privire la proiectul de lege, actul normativ va fi trimis celor două camere ale Parlamentului, pentru adoptare.

Sursa: Ministerul Mediului

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here