Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunţat într-o chestiune care, nelămurită, poate duce la interpretări diferite a unor reglementări din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Curtea de Apel Brașov – Secția civilă a dispus sesizarea din oficiu a ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, sintagma „dacă își continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învățământ de zi” trebuie interpretată în sensul că persoana aflată în plasament care se înscrie la o facultate nu mai poate reveni pentru a se reînscrie la o altă specializare sau persoana aflată în situația respectivă se poate înscrie la o nouă facultate apreciindu-se că este vorba despre aceeași formă de învățământ, schimbându-se numai specializarea.

Dispozițiile legale incidente

Art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 prevede că: „La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacității depline de exercițiu, dacă își continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învățământ de zi, protecția specială se acordă, în condițiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăși vârsta de 26 de ani.”

Expunerea succintă a procesului în cadrul căruia s-a invocat chestiunea de drept

– Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Covasna, reclamanta Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna a solicitat în contradictoriu cu pârâtele A (născută în 19 ianuarie 1998 – în plasament) și B (bunica maternă la care s-a dispus plasamentul) să fie dispusă încetarea măsurii de protecție specială a plasamentului, susținându-se că pârâta A, fiind majoră, nu mai justifică această măsură din moment ce și-a schimbat specializarea cursurilor de zi, mutându-se de la o facultate la alta.

– Măsura plasamentului a fost menținută prin Sentința pronunțată de Tribunalul Covasna, reținându-se că, la împlinirea vârstei de 18 ani, pârâta A se afla în continuarea studiilor, fiind în clasa a XI-a la învățământ de zi în cadrul Liceului Teoretic.

– În anul universitar 2017/2018, pârâta figura înscrisă în anul I de studii la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în specializarea marketing, forma de învățământ – zi, forma de finanțare – buget.

– În anul universitar 2018/2019, studenta A figurează înscrisă la aceeaşi universitate, în anul I de studii, la Facultatea de Filosofie, învățământ cu frecvență, forma de finanțare cu taxă.

– Reclamanta a fost sesizată de către pârâta A cu solicitarea menținerii măsurii plasamentului la bunica maternă, cu motivarea că se află în continuarea studiilor.

– Reclamanta a solicitat încetarea măsurii plasamentului, susținând că nu sunt incidente dispozițiile art. 55 alin. (2) și (3) din Legea nr. 272/2004, deoarece petenta a renunțat la prima specializare și s-a înscris la o altă facultate, pierzând dreptul de a-și continua studiile „o singură dată” în această formă de învățământ.

– Tribunalul Covasna a respins cererea de chemare în judecată formulată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna privind încetarea măsurii plasamentului, reținând, în esență, că „tânăra își continuă studiile în aceeași formă de învățământ de zi, iar faptul că aceasta a schimbat specializarea după primul an de studii nu echivalează cu finalizarea sau schimbarea formei de învățământ”.

– Împotriva acestei sentințe a formulat apel reclamanta Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, susținând nelegalitatea sentinței sub aspectul interpretării dispozițiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 și arătând că pârâta, renunțând la cursurile de zi din cadrul primei facultăți, nu se mai poate înscrie la o altă facultate cu o altă specializare, chiar dacă este tot la cursuri de zi, deoarece textul menționat prevede că studiile se consideră continuate doar o singură dată în fiecare formă de învățământ. 

Înalta Curte de Casație și Justiție

ÎCCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile și a stabilit următoarele:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „dacă își continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învățământ de zi” se interpretează în sensul că persoana aflată în continuarea studiilor care se înscrie la o nouă facultate/specializare beneficiază de protecție specială în condițiile prevăzute deart. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, în măsura în care programul corespunzător de studii universitare de licență, conform art. 140 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, la care s-a înscris inițial nu este finalizat.

Reţinem, suucint, principalele considerente, pe fond, în baza cărora Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a dat această soluţie.

– Rezolvarea de principiu a chestiunii de drept presupune o corelare a normelor ce reglementează instituirea măsurilor de protecție specială prevăzute de Legea nr. 272/2004 cu cele privind organizarea sistemului de învățământ din Legea educației naționale nr. 1/2011. Sub acest aspect se poate observa că Legea nr. 1/2011 face vorbire de învățământ preuniversitar, învățământ superior, învățământ postuniversitar.

– În speța avută spre soluționare de către instanța de trimitere, persoana care reclamă beneficiul dispozițiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 nu a finalizat programul de studii universitare de licență, ci doar a schimbat specializarea/facultatea.

– Având în vedere că în acest caz nu se poate reține că ar fi vorba de finalizarea unui program de studii universitare și înscrierea la un alt program de studii universitare – de licență, master ori doctorat, se poate concluziona că, în cauză, nu se pune problema schimbării formei de învățământ/programului de studiu/nivelului de învățământ, ci de schimbarea specializării pentru care s-a optat inițial în cadrul aceluiași program de studii universitare de licență, în forma de organizare – zi, fără ca cel început anterior să fie finalizat.

– Noțiunea „zi” din cadrul textului supus interpretării a fost inserată încă de la adoptarea Legii nr. 272/2004, care în forma inițială statua, la art. 51 alin. (2), următoarele: „La cererea tânărului, exprimată după dobândirea capacității depline de exercițiu, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ de zi, protecția specială se acordă, în condițiile legii, pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăși vârsta de 26 de ani.”

Dintre cele trei forme de organizare a învățământului, potrivit Legii nr. 1/2011, numai forma de învățământ „cu frecvență” presupune activități de învățământ pe durata întregii zile, specifice fiecărui ciclu de studii universitare, aproximativ uniform distribuite săptămânal/zilnic, care sunt echivalente formei de învățământ „zi” din reglementarea anterioară.

– Singura modificare a conținutului textului supus analizei față de redactarea inițială s-a efectuat ulterior intrării în vigoare, la data de 9 februarie 2011, a Legii nr. 1/2011, prin art. I pct. 26 din Legea nr. 257/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004, care a introdus sintagma „dacă își continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învățământ de zi”.

– Astfel, intenția legiuitorului este clară în contextul în care rezultă că se urmărește ca după finalizarea fiecărui nivel de învățământ preuniversitar sau program de studii universitare enunțat de Legea nr. 1/2011 să nu se mai poată urma încă o dată aceeași „formă de învățământ”.

– Raționamentul este același cu cel al interpretării dispozițiilor art. 499 alin. (3) din Codul civil, dată de jurisprudență, în sensul că obligația părinților de a întreține copiii majori aflați în continuarea studiilor (ca și ocrotirea copiilor majori aflați sub protecție specială – n.n.) decurge din starea de nevoie în care se află aceștia, când, urmând cursurile zilnice ale unei forme de învățământ, nu se pot angaja sau desfășura o activitate remunerată.

– Or, câtă vreme au fost finalizate „o dată” nivelurile de învățământ preuniversitar/programele de studii universitare, prevăzute de lege, care ar permite accederea la un loc de muncă care să îi asigure persoanei ocrotite resursele necesare traiului, opțiunea de a începe o nouă „formă de învățământ”, de același fel, nu se mai circumscrie stării de nevoie, ca și condiție esențială a instituirii unei forme de protecție specială impusă de art. 55 din Legea nr. 272/2004.

– Concluzionând, sintagma „o singură dată” se referă la parcurgerea, dar și finalizarea unei singure etape de studiu, la zi/cu frecvență, fără a putea fi reluată după finalizare aceeași etapă – nivel de învățământ preuniversitar/program de studii universitare, iar sintagma „fiecare formă de învățământ” se referă la nivelurile de învățământ/programele de studii (spre exemplu, liceal, postliceal, studii cu licență, de masterat, doctorat), în sensul că finalizarea unei etape de studiu nu exclude parcurgerea și a celorlalte (caz în care legiuitorul ar fi folosit expresii de genul „își continuă studiile o singură dată în una din formele de învățământ de zi” sau „își continuă studiile o dată într-o singură formă de învățământ de zi”).

– Prin urmare, în înțelesul art. 55 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, persoana aflată în continuarea studiilor, care beneficiază de protecția specială prevăzută de lege, se poate înscrie la o nouă facultate/specializare în măsura în care programul de studii universitare de licență la care s-a înscris inițial nu este finalizat.

                       Decizia nr. 62/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 51 din 27 ianuarie 2020

Ai nevoie de Legea nr. 272/2004 ? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here