Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat pentru a clarifica dacă alocaţia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă reprezintă un drept ori reprezintă o vocaţie ce se poate realiza doar în condiţiile în care angajatorul are prevăzute în buget sume cu acest titlu.

ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizările formulate de Curtea de Apel Bucureşti privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 23 din OUG nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă alocaţia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă reprezintă un drept ori reprezintă o vocaţie ce se poate realiza doar în condiţiile în care angajatorul are prevăzute în buget sume cu acest titlu.

Cu ocazia judecării mai multor cauze, reclamanţii-intimaţi, angajaţi, au solicitat obligarea angajatorului Spital Judeţean la plata către fiecare membru de sindicat a contravalorii tichetelor de masă aferente perioadelor 1 aprilie 2012 – 1 octombrie 2014, 1 ianuarie 2015 – data pronunţării hotărârii, şi în continuare, atât timp cât reclamanţii îşi păstrează calitatea de salariaţi ai pârâtului.

Reclamanţii au arătat că tichetele de masă aferente lunilor noiembrie şi decembrie 2014 au fost acordate, însă pentru restul perioadelor menţionate angajatorul a refuzat să acorde tichete de masă, invocând faptul că instituţia publică are datorii la bugetul de stat.

Cererile au fost întemeiate pe dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pe Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, valabil în perioada 2012-2015, precum şi pe art. 1.530 şi următoarele din Codul civil.

Angajatorul a arătat că tichetele de masă pot fi acordate doar în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, iar tichetele nu au fost acordate întrucât, deşi unitatea sanitară a prevăzut sumele aferente în bugetul de venituri şi cheltuieli, a avut alte priorităţi, respectiv achitarea arieratelor, ceea ce a determinat acordarea tichetelor doar în lunile noiembrie şi decembrie 2014.

Cauzele au ajuns la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale care a sesizat ÎCCJ pentru dezlegarea chestiunii de drept ce priveşte  interpretarea dispoziţiilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare. În condiţiile în care s-ar stabili că această dispoziţie legală reglementează un drept la acordarea tichetelor de masă, şi nu o vocaţie, s-ar aplica cu prioritate faţă de dispoziţiile contractului colectiv de muncă şi ale Legii nr. 142/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

Completul ÎCCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a admis sesizările formulate de Curtea de Apel Bucureşti privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia individuală de hrană sub forma tichetelor de masă pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice finanţate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate reprezintă un drept, iar nu o vocaţie.

Soluţia ÎCCJ se găseşte în Decizia nr. 5/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 391/2016.

Documentar legal

OUG nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare:

” Art. 23. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul încadrat în unităţile sanitare publice finanţate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază lunar de maximum 20 de tichete de masă.”

Regimul general de acordare a tichetelor de masă este reglementat prin Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, care, prin art. 1 alin. (1) şi (2), prevede următoarele:

” Art. 1.

(1) Salariaţii din cadrul societăţilor comerciale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar, precum şi din cadrul unităţilor cooperatiste şi al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi o alocaţie individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă. Tichetele de masă sunt emise fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic, sunt destinate exclusiv alocaţiei individuale de hrană reglementate de prezenta lege şi sunt suportate integral pe costuri de angajator.

(2) Tichetele de masă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar, şi în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.”

Ai nevoie de OUG nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here