17 Ianuarie, 2020

Tichetele de masă intră în baza de calcul a deducerii personale

Tichetele de masă sunt reglementate de Legea nr. 142/1998 (actualizată), iar deducerea personală este reglementată de Codul Fiscal la art. 56.

Persoanele fizice care obţin venituri au dreptul la deducerea din venitul net lunar a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile, cu condiţia ca veniturile din salarii să fie obţinute la locul unde se află funcţia de bază.

Deducerea personală este acordată pentru un venit brut lunar de până la 3.000 de lei. Dacă venitul lunar brut depăşeşte 3.000 de lei, nu se mai acordă deducerea personală.

Pentru a defini categoriile de venituri care intră în venitul lunar brut, art. 68 din normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal menţionează:

Veniturile din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor încasate ca urmare a unei relaţii contractuale de muncă, precum şi orice sume de natură salarială primite în baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se referă, şi care sunt realizate din:

a) sume primite pentru muncă prestată că urmare a contractului individual de muncă, a contractului colectiv de muncă, precum şi pe baza actului de numire:

- salariile de bază;

- sporurile şi adaosurile de orice fel;

- indemnizaţii pentru trecerea temporară în altă muncă, pentru reducerea timpului de muncă, pentru carantină, precum şi alte indemnizaţii de orice fel, altele decât cele menţionate la pct. 3, având aceeaşi natură;

- recompensele şi premiile de orice fel;

- sumele reprezentând premiul anual şi stimulentele acordate, potrivit legii, personalului din instituţiile publice, cele reprezentând stimulentele acordate salariaţilor agenţilor economici;

- sumele primite pentru concediul de odihnă, cu excepţia sumelor primite de salariat cu titlu de despăgubiri reprezentând contravaloarea cheltuielilor salariatului şi familiei sale necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta că urmare a întreruperii concediului de odihnă;

- sumele primite în caz de incapacitate temporară de muncă;

- valoarea nominală a tichetelor de masă, tichetelor de creşă, tichetelor de vacanţă, acordate potrivit legii;

- orice alte câştiguri în bani şi în natură, primite de la angajatori de către angajaţi, că plata a muncii lor. (…)

Conform art. IV din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, coroborat cu art. 8 din Legea nr. 142/1998, tichetele de masă sunt scutite de la plata contribuţiilor sociale (atât ale angajatului, cât şi ale angajatorului). În schimb, tichetele de masă sunt incluse în venturile salariale (în conformitate cu prevederile art. 68 din normele de aplicare ale Codului Fiscal) şi sunt impozabile.

Astfel,  în momentul calculării deducerii personale se iau în considerare şi tichetele de masă ca făcând parte din venitul brut.

Ca exemplu, chiar dacă salariatul are un venit lunar brut de 1.000 de lei şi tichete de masă în valoare de 206 lei (22 tichete * 9.35 lei, valoarea nominală a unui tichet de masă), deducerea personală se va calcula raportându-se la un venit lunar brut de 1.206 lei, nu unul de 1.000 de lei.

Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Sorina Ivan

Absolventă a facultăţii de Management Economic în cadrul Academiei de Studii Economice, absolventă de cursuri de specialitate în domeniul resurselor umane (Inspector Resurse Umane, Inspector Salarii, Legislaţie şi Politici Manageriale). Experienţă de şase ani în consultanţă resurse umane (leasing de personal, salarizare şi administrare de personal), recrutare de personal şi contabilitate primară.

Comentarii

 • Răspunde
  virgil
  octombrie 23 2014

  Sa inteleg ca si pentru calcularea indemnizațiile de concediu de risc maternal, de maternitate, si crestere copil se iau in calcul la baza de calcul si tichetele de masă???

 • Răspunde
  Adrian
  decembrie 5 2016

  Mereu se gasesc fel de fel de … in tara asta ! Inteleg sa se impoziteze tichetele de masa ( cu toate ca nu este normal si initial legea asa a fost data ), dar nu pot pricepe un lucru: daca ai salariu mare (peste 3.000 lei ) se impoziteaza cu 16%, iar daca ai salariu mic se impoziteaza cu mai mult de 16% ( cu cat salariul este mai mic cu atat procentul este mai mare )… puneti pe hartie si o sa vedeti ca asa este.

  Va place tara in care traim …NU?!
  Din ce in ce mai des ma intreb ce… au unii in cap?

Scrie un comentariu