21 Septembrie, 2019

Tichetele de masă în 2019

Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, în vigoare de la 1 ianuarie 2019, reglementează modul de acordare, în beneficiul angajaților, a tichetelor de masă, tichetelor cadou, tichetelor de creșă, tichetelor culturale și voucherelor de vacanță. Vă propunem o serie de articole pe acest subiect, în materialul de faţă urmând a prezenta reglementările privind tichetele de masă în 2019.

Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar, ca alocație individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.

Unde?

Tichetele de masă pe suport hârtie pot fi utilizate în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare, cu care unitățile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.

Tichetele de masă pe suport electronic pot fi utilizate doar în unități de alimentație publică, magazine alimentare, cantine- restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează produse alimentare și care au încheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unitățile emitente de tichete de masă pe suport electronic și trebuie să permită, în mod exclusiv, utilizarea pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare, inclusiv pentru plata online a acestora.

În cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport hârtie, utilizarea acestora este considerată integrală.

Debitarea sumelor corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, se realizează la valoarea respectivelor produse alimentare.

Distribuire

 Tichetele de masă pe suport hârtie se distribuie de către angajator, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare.

Angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.

Valoarea tichetelor de masă pe suport electronic este transferată lunar salariaților, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare, de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport electronic, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.

Salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate.

Salariatul are obligația să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum și la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, sau valoarea corespunzătoare tichetelor de masă necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic.

Valabilitate

Fiecare tichet de masă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele mențiuni:

 • numele și adresa emitentului;
 • valoarea nominală a tichetului de masă;
 • perioada de valabilitate a utilizării tichetului de masă;
 • spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă;
 • interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice;
 • spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul de masă a fost utilizat.

Fiecare tichet de masă pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile referitoare la numele și adresa emitentului, perioada de valabilitate şi interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice, precum și numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă sunt înscrise pe tichetul de masă pe suport electronic sau sunt stocate într-un alt mod în acesta.

Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 15,18 lei.

Ai nevoie de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Comentarii

 • Răspunde
  Sebastian
  iulie 30 2018

  Buna ziua. In cazul CNPului cum facem cu legea privind datele personale? Oare incasatoarea de la supermarket are dreptul sa gestioneze datele mele personale, avand in vedere ca are la indemana toate aceste date ( nume, prenume, adresa si CNP)?

  • Răspunde
   Ginel
   iulie 31 2019

   Buna intrebare. Ati primit sau ati gasit un raspuns ?

 • Răspunde
  Marian
  iulie 31 2018

  Buna ziua,
  Daca un individ lucreaza la 2 locuri de munca.Unul full time si unul part time si la ambele locuri de munca se dau tichete de masa,corespunzator cu zilele lucrate.Poate primi tichete de masa din ambele locuri ?

 • Răspunde
  Sarkozi
  ianuarie 1 2019

  Mai este valabil la bugetari tichete de masa acuma luna ianuarie

Scrie un comentariu