Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare vine cu o noutate, în sensul introducerii tichetelor culturale, de la 1 ianuarie 2019. Acestea vor reprezenta un nou beneficiu de care se pot bucura angajaţii, pe lângă tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creșă și voucherele de vacanță.

Pentru ce?

Tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri și servicii culturale.

Bunurile și serviciile culturale pot fi:

  • abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor;
  • cărți, manuale școlare, albume muzicale, filme, în orice format.

Nivel maxim şi valoare nominală

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăși suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional.

Valoarea nominală a unui tichet cultural este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.

Valabilitate

 Fiecare tichet cultural pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele mențiuni:

  • numele și adresa emitentului;
  • valoarea nominală a tichetului;
  • perioada de valabilitate a utilizării tichetului;
  • spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui, codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul;
  • interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de alte bunuri/servicii decât cele culturale;
  • spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei evenimentului cultural la care tichetul a fost utilizat sau a unității la care a fost achiziționat produsul.

Fiecare tichet cultural pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile privind numele și adresa emitentului, perioada de valabilitate şi interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de alte bunuri/servicii decât cele culturale, precum și numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cultural sunt înscrise pe tichetul cultural pe suport electronic sau sunt stocate într-un alt mod în acesta.

Ai nevoie de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here