Dacă într-un material anterior am început prezentarea reglementărilor cuprinse în Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare cu cele referitoare la tichetele de masă, în articolul de faţă vom vedea care sunt regulile referitoare la acordarea tichetelor cadou, de la 1 ianuarie 2019.

Pentru ce?

Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate, ocazional, angajaților, pentru cheltuieli sociale.

Prin excepție, pot fi acordate tichete cadou și altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate.

Sume acordate şi valoare nominală

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor cadou nu poate depăși suma stabilită iniţial în cadrul discuţiilor dintre angajator şi organizaţiile legale sindicale/reprezentanţii salariaţilor.  

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor cadou pentru campaniile de marketing, protocol, reclamă şi publicitate etc. nu poate depăși sumele prevăzute cu această destinație în bugetul alocat fiecărui eveniment.

Valoarea nominală a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.

Valabilitate

Fiecare tichet cadou pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele mențiuni:

  • numele și adresa emitentului;
  • valoarea nominală a tichetului cadou;
  • perioada de valabilitate a utilizării tichetului cadou;
  • spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cadou;
  • spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul cadou a fost utilizat.

Fiecare tichet cadou pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile privind numele și adresa emitentului şi perioada de valabilitate, precum și numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cadou sunt înscrise pe tichetul cadou pe suport electronic sau sunt stocate într-un alt mod în acesta.

Ai nevoie de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Revin cu intrebarea: Cum facem cu legea privind datele personale daca aceste tichete circula prin atatea maini neacreditate sa gestioneze aceste date, vanzatori, etc. iar prin aceste tichete i se ofera absolut toate datele, nume, prenume, adresa, CNP?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here