Noi tichete de valoare, pentru cultură și sport vor fi acordate angajaților dacă proiectul de lege inițiat în acest sens de mai mulți parlamentari de la UDMR trece și de votul deputaților, el fiind deja adoptat de Senat.

Proiectul prevede ca toate tichetele care se dau angajaților conform normelor actuale – tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă, vouchere de vacanță, dar și alte două categorii nou introduce, tichetele pentru sport și tichetele cultural, să se regăsească într-o singură lege, Legea pentru biletele de valoare ce pot fi acordate angajaților. În acest moment, legislația prevede în acte normative separate tichetele susmenționate.

Proiectul este împărțit pe capitol, fiecare pentru o categorie de tichet de valoare.

Art. 2 – În sensul prezentei legi, bilete de valoare pot fi tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă, vouchere de vacanță, tichete pentru sport, tichete culturale.

Art. 4 (1) Biletele de valoare, pe suport hârtie sau pe suport electronic, se emit de către unități emitente autorizate de Ministerul Finanțelor Publice.

Tichetele de masă se acordă lunar, suma maximă fiind de 15 lei pentru fiecare zi lucrătoare.

Art. 6 – (1) Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate lunar ca alocație individual de hrană a angajaților, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziționarea de produse alimentare.

Tichetele de masă pot fi utilizate numai în restaurante, cantine, unități de alimentație publică, magazine alimentare.

Tichetele cadou pot fi acordate în limita maximă de 300 lei.

Art. 7 – (1) Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate ocazional angajaților, care pot fi utilizate pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate, precum și pentru cheltuieli sociale.

Tichetele de creșă pot fi acordate părinților naturali sau adoptivi, tutorelui, dar nu asistenților maternali sau altor persoane la care copilul este găzduit în plasament. Suma este de până la 450 lei pentru fiecare copil înscris.

Art. 8 – (1) Tichetele de creșă sunt bilete de valoare care se acordă lunar angajaților care nu beneficiază de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, destinate exclusiv achitării taxelor la creșa unde este înscris copilul.

Tichetele pentru sport se pot acorda de către angajator în valoare de cel mult 300 lei.

Art. 10 – (2) Tichetele pentru sport sunt bilete de valoare care se acordă angajaților lunar, exclusive în vederea achitării contravalorii de bunuri și servicii destinate desfășurării de activități sportive.

Tichetele vor fi valabile nu doar pentru abonamente la săli de sport, de fitness, ci și pentru cumpărarea de echipament sportiv.

Tichetele culturale vor fi cuprinse între 150 lei lunar și 300 lei dacă sunt acordate ocazional.

Art. 12 – (2) Bunurile și serviciile culturale pot fi:
  • a) Abonamente sau bilete la spectacole, concerte, muzee, târguri și expoziții permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv destinate copiilor și alte asemenea;
  • b) Cărți, manuale școlare, albume muzicale, filme în orice format și alte asemenea.
Voucherele de vacanță pot fi acordate angajaților pentru acoperirea unor cheltuieli pentru concediul de odihnă în regim de turism intern.

Art. 14 – (2) Nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanță reprezintă 6 saalrii de bază minime brute pe țară.

Suma poate fi fracționată în maximum 2 tranșe, în funcție de opțiunea angajatului privind efectuarea concediului de odihnă.

Proiectul legislativ prevede și sancțiunile pentru nerespectarea normelor enunțate:
  • Amendă 1.000 – 5.000 lei pentru utilizarea biletelor de valoare în alt scop;
  • Amendă 1.000 – 10.000 lei pentru solicitarea și/sau furnizarea de numerar în schimbul biletelor de valoare;
  • Amendă 1.000 – 5.000 lei pentru refuzul nejustificat al unităților acceptante de bilete de valoare.
Inițiativa legislativă a fost trimisă pentru avize la șapte dintre comisiile de specialitate din Camera Deputaților și pentru avizare la Comisia pentru muncă și protecție socială. Dup depunerea rapoartelor și dezbaterea lor de către deputați, dacă va fi votat în actuala formă, proiectul va deveni lege și va merge la promulgare, la președintele țării.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here