Ordinul nr. 1.863/2021 privind acordarea alocației de hrană sub forma tichetelor de masă persoanelor care se vaccinează cu schemă completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 a fost publicat în Monitorul Oficial şi este în vigoare de la 13 septembrie 2021.

Astfel, persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare, după data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020, beneficiază de o alocație de hrană în valoare totală de 100 de lei, sub forma tichetelor de masă pe suport hârtie, respectiv 5 tichete în valoare de 20 lei fiecare.

Fondurile necesare achiziționării tichetelor de masă se suportă din bugetul Ministerului Sănătății de la titlul 20 – Bunuri și servicii al bugetului direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.

Potrivit ordinului, Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București realizează procedura de achiziție a tichetelor de masă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 , în termen de 10 zile de la data alocării de către Ministerul Sănătății a prevederii bugetare cu această destinație.

Ulterior achiziționării tichetelor de masă, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București distribuie, în termen de 5 zile, tichetele de masă către centrele de vaccinare, cabinetele medicilor de familie, respectiv ambulatoriile de specialitate, în baza unui proces-verbal de predare-primire.

Tichetele de masă se acordă persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare de către centrele de vaccinare, cabinetele medicilor de familie, respectiv ambulatoriile de specialitate, în cadrul cărora a fost efectuată ultima doză, în baza registrului de evidență operat de către aceste unități, în acest scop.

Tichetele de masă vor fi emise fără datele personale ale beneficiarilor, acestea urmând să fie completate la momentul distribuirii acestora.

Persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare între data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului  și data distribuirii tichetelor de masă conform art. 4 pot ridica tichetele de masă de la unitatea care a efectuat ultima doză de vaccinare în termen de 60 de zile de la data vaccinării cu schemă completă.

Dacă persoanele vaccinate refuză primirea tichetelor de masă, opțiunea acestora se consemnează de către personalul centrelor de vaccinare, cabinetelor medicilor de familie și ambulatoriilor de specialitate în registrul de evidență.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here