Legea nr. 322/2022 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 va intra în vigoare la 01 ianuarie 2023.

Potrivit acesteia, copiii şi juniorii legitimaţi la structurile sportive înfiinţate conform prezentei legi şi care practică sportul în mod organizat cu scop în participarea la pregătire, competiţii sportive naţionale şi internaţionale oficiale sunt consideraţi sportivi de performanţă şi beneficiază lunar de un stimulent financiar sub forma tichetelor valorice, denumite tichete de sportiv.

Tichetele de sportiv pot fi utilizate numai pe teritoriul României şi sunt destinate achiziţiei de articole şi echipamente sportive specifice disciplinei sportive practicate, transport între localităţi, suplimente nutritive sau recuperare medicală.

Fiecare beneficiar are dreptul la un singur tichet de sportiv pe lună, valoarea nominală a acestuia fiind de 150 lei.

Fiecare tichet de sportiv este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde cel puţin următoarele:

a) emitentul şi datele sale de identificare;

b) valoarea nominală a tichetului de sportiv;

c) spaţiu pentru înscrierea numelui, a prenumelui şi a codului numeric personal ale sportivului care este în drept să utilizeze tichetul de sportiv;

d) interdicţia de a utiliza tichetul de sportiv în alte scopuri decât în scopul activităţii sportive;

e) seria şi numărul legitimaţiei de sportiv, cu menţionarea numelui structurii sportive la care acesta este legitimat, şi categoria de vârstă;

f) elementele de identitate vizuală ale structurii sportive şi ale Ministerului Sportului.

Tichetul de sportiv are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii şi nu înlocuiesc alte forme de venit oferite de structurile sportive.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sportului va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la emiterea şi acordarea tichetelor de sportiv, astfel cum acestea sunt reglementate prin Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here