În cazul furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii actului de identitate, conform OUG nr. 97/2005, titularul (sau reprezentatul legal al acestuia) este obligat să ceară eliberarea unui act nou în termen de 15 zile.
Pentru această procedură este nevoie de următoarele documente:
• cererea pentru eliberarea actului de identitate;
• actul de identitate şi cartea de alegător (dacă este cazul);
• certificatul de naştere (original + copie);
• certificatul de căsătorie (dacă este cazul) (original + copie);
• hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă (după caz) (original + copie);
• certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate (în cazul soţului supravieţuitor) (original + copie);
• certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani (original + copie);
• documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinta (original + copie);
• dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul (dacă este cazul);
• un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă (original + copie);
• chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
• timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here