Hotărârea nr. 298/2021 pentru aprobarea tezelor prealabile ale Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a fost publicată în Monitorul Oficial. Acesta este primul pas către elaborarea noului act normativ care va fi elaborat pe baza Tezelor prealabile și va fi supus dezbaterii publice în vara acestui an.

În prezent, aceste domenii sunt reglementate de 21 de legi, ordonanțe, hotărâri și ordine diferite, fapt pentru care este nevoie de o nouă reglementare clară, adaptată contextului realităților contemporane naționale și internaționale, și coerentă în ceea ce privește definițiile, termenele și procese reglementate, a anunțat ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila.

Potrivit documentului, analiza dezvoltării teritoriale și urbane din România a scos în evidență câteva aspecte particulare ale dezvoltării localităților din România, mai ales în ultimii 30 de ani: expansiunea necontrolată a perimetrelor construite, presiuni sporite asupra infrastructurii de transport și de utilități sau intervenții urbane agresive ce cauzează perturbări în buna funcționare a localităților. Multe dintre aceste provocări se aliniază la tendințele mai largi manifestate la nivel european sau chiar global. Altele sunt specifice României sau, în general, spațiului postsocialist, fiind legate de factorii politici, sociali și economici caracteristici economiilor în tranziție. Aceste dinamici necesită o arhitectură de sistem nouă, inclusiv implementarea de noi instrumente de planificare, ajustarea și integrarea celor existente, precum și consolidarea capacității.

”Conform normativelor în vigoare, pentru o locuință unifamilială și o clădire cu 100 de apartamente, trebuie parcurși aceiași pași pentru autorizarea construcției. Totodată, termenele de valabilitate a avizelor diferă, astfel încât, până obținem toate avizele, primele expiră. Scopul nostru este de a simplifica acest proces, iar avizele să fie obținute de la un singur ghișeu” – a arătat ministrul într-un comunicat de presă.

Ministerul a demarat un studiu de specialitate pentru a evalua lacunele reglementărilor în vigoare. Analiza a arătat o dublare sau triplare a avizelor necesare în cadrul aceleiași proceduri, la aceeași investiție, o diferență între procedura de autorizare a construcțiilor mici față de investițiile mari, iar cele 21 de acte normative utilizau definiții diferite, fapt care rezulta într-o reglementare interpretabilă. ”Vom elabora reguli clare, echitabile, pentru a simplifica procedurile în domeniul construcțiilor și al urbanismului” – a subliniat Cseke Attila.

Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor va fi corelat cu reglementările Codului Fiscal și principiile aprobate în Tezele prealabile ale Codului patrimoniului cultural. www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here