Legea nr. 149/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii intra în vigoare la 27 mai 2022. 

Potrivit legii, începând cu data de 27 mai 2022, efectuarea activităţii de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2 se face de către farmaciile comunitare şi oficinele comunitare rurale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de medicamente în cadrul căreia funcţionează farmacia comunitară/oficina comunitară rurală.

Modelul de contract, documentele în baza cărora se încheie contractul, condiţiile de raportare şi validare a activităţilor realizate şi modalitatea de plată se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Activitatea de testare se realizează în cadrul farmaciilor comunitare/oficinelor comunitare rurale avizate de către direcţiile de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 644/2021 privind activitatea de testare în farmacii comunitare şi oficine comunitare rurale, utilizând teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecţiei cu COVID-19.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here