Ordinul nr. 46/2021 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2021 prevede că cererea unică de plată completată de fermieri în perioada 1 martie-17 mai 2021, pot fi depuse și după data de 17 mai 2021, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 17 mai 2021.

Ordinul a aprobat  formularul-tip al cererii unice de plată pentru anul 2021, elaborat în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 1.

Cererea unică de plată se depune la centrele județene ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafață de peste 50 de hectare teren agricol și la centrele locale ale APIA pentru fermierii care solicită la plată o suprafață de până la 50 de hectare teren agricol.

În cazul în care producătorul agricol folosește apă pentru irigații, odată cu depunerea cererii unice de plată sau până la data-limită de depunere a acesteia, trebuie să prezinte documente doveditoare ale dreptului de utilizare a apei pentru irigații, respectiv:

  • autorizația de utilizare a apei pentru irigații eliberată de către Administrația Națională “Apele Române”;
  • calitatea de membru al unei organizații a utilizatorilor de apă pentru irigații;
  • contractul de irigații al acesteia încheiat cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare sau contractul de irigații încheiat între beneficiar și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, după caz.

Depunerea cererilor unice de plată în anul 2021 se realizează on-line, prin utilizarea aplicației IPA on-line și a mijloacelor electronice de comunicații. În situații excepționale, cererea unică de plată poate fi depusă în format letric, de către fermieri, la centrele județene/locale APIA.

Documentele care dovedesc că terenul agricol se află la dispoziția solicitanților se pot transmite la APIA prin mijloacele electronice disponibile, pe adresele de e-mail ale centrelor județene/locale APIA. Adeverințele conform înscrisurilor din registrul agricol vor fi trimise de primării la solicitarea APIA.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here